Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gwybodaeth Ymweld

Croeso! Gweler ein canllawiau diweddaraf

Yn barhaus

Ein horiau agor cyfredol yw:
Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 11am – 4pm

Cyn i chi ymweld, darllenwch ein Polisi Ymwelwyr, os gwelwch yn dda, gan fod gennym ni fesurau newydd (yn cynnwys ‘Tracio ac Olrhain’) wedi’u sefydlu i sicrhau ein bod yn ‘GOVID ddiogel’.

Polisi Ymwelwyr

Er hwylustod, y ffordd orau yw bwcio ymweliadau â’r Oriel ymlaen llaw drwy Eventbrite – ond fe fyddwn ni hefyd yn croesawu galw i mewn; er os byddwn ni â’r uchafswm o ymwelwyr, mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi aros nes y daw lle ar gael.

Eventbrite

Mae’r Café R ar gau ar hyn o bryd – ond beth am ddilyn yr Helfa Gelf i dref hanesyddol Rhuthun, lle bydd cynigion bwyd a diod ar gael.

Helfa Gelf

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i’n Canolfan a’r Orielau
Crefft a’r gelfyddyd o wneud – i’w cael bob amser ar ymweliad â Chanolfan Grefft Rhuthun