Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gwybodaeth Ymweld

Croeso! Gweler ein canllawiau diweddaraf

Mae croeso i chi ymweld â’r safle ar unrhyw adeg yn ystod ein horiau agor cyhoeddus fel y’u rhestrir uchod.

10am – 5.30pm dydd Mawrth – dydd Sul (ar gau ar ddydd Llun)

• Fel rhan o Byw Ynghyd â’r Coronafeirws mae Llywodraeth Cymru yn argymell gwisgo gorchudd wyneb mewn lleoedd gorlawn dan do neu gaeau. Byddwch yn barchus o ddewisiadau pobl eraill, os gwelwch yn dda, pa un ai a ydyn nhw’n dewis gwisgo gorchudd wyneb neu beidio.

• Rydyn ni’n gofyn i chi barhau i olchi eich dwylo wrth ddod i mewn gyda’r gel saniteiddio a ddarperir.

• Cadw Pellter Cymdeithasol – Helpwch ni i barhau i gadw pawb yn ddiogel drwy gynnal pellter corfforol clir, pryd bynnag y bydd hynny’n bosib, oddi wrth gwsmeriaid a staff pan fyddwch chi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Mae ein drysau ar agor ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i’r Ganolfan.