Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gwybodaeth Ymweld

Croeso! Gweler ein canllawiau diweddaraf

Mae croeso i chi ymweld â’r safle ar unrhyw adeg yn ystod ein horiau agor cyhoeddus fel y’u rhestrir uchod.

10am – 5.30pm dydd Mawrth – dydd Sul (ar gau ar ddydd Llun)

Mae’n bwysig deall fod y rheolau yng Nghymru fymryn yn wahanol.

• Mae’n dal i fod yn rhwymedigaeth gyfreithiol yng Nghymru i wisgo gorchudd wyneb ym mhob lle cyhoeddus dan do. Felly mae’n ofynnol i chi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn ymweld â ni (oni bai eich bod wedi eich eithrio), er mwyn eich diogelwch chi a diogelwch ein staff.

• Bydd staff y Ganolfan Grefft yn parhau i wisgo gorchudd wyneb (yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru)

• Rydyn ni’n gofyn i chi barhau i olchi eich dwylo wrth ddod i mewn gyda’r gel saniteiddio a ddarperir.

• Cadw Pellter Cymdeithasol – Helpwch ni i barhau i gadw pawb yn ddiogel drwy  gynnal pellter corfforol clir, pryd bynnag y bydd hynny’n bosib, oddi wrth gwsmeriaid a staff pan fyddwch chi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Mae ein drysau ar agor ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i’r Ganolfan.

Rydym wedi diweddaru ein Polisi Ymwelwyr yma