Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

I Ddod yn Fuan Oriel 2

Anne Gibbs

22 Gorffennaf – 24 Medi 2017

Iaith Clai: Llonydd

Cymer Anne yr amser i stopio, edrych a myfyrio ar yr hyn mae’n ei weld a phrofi. Mae’n gweld i arsylwi’r hyn sydd yn aml yn cael ei anwybyddu, boed yn goeden ar fryn gwnawn ei weld bob tymor neu gyffordd heol awn heibio bob dydd. Mae Anne yn adnabod y prydferthwch mewn pethau a chydnabod y poen, y ddau’n aml yn annisgwyl. Yn ei gwaith serameg cain gwelwn freuder llonydd yn aml wedi ei gwrthgyferbynnu a gwrthrychau garw, darganfedig. Efallai gwnâi pin metel drywanu arwyneb llyfn, caiff ochr llym ei adael ar wrthrych a fyddai’n cael ei ddefnyddio heblaw am hynny.

Mae Anne yn modelu a chastio’r gwaith yn tsieni asgwrn, gan ddefnyddio palet lliw llachar. Mae’r serameg cerfluniol mae’n ei arddangos, weithiau mewn parau ac weithiau mewn grwpiau mawr, wedi eu hamharu gan wrthrychau mae wedi eu casglu. Mapia gwaith Anne taith ei bywyd hyd yn hyn ac mae’n gwneud hyn heb dybio ar beth welwn ni, y gwylwyr, ynddo. Cyfle i ni rannu a dathlu corff newydd o waith gan Anne yw Llonydd fel teithia i leoliadau ar draws Cymru. Mae’r arddangosfa yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyfrannu.

Llonydd: Arddangosfa yn Iaith Clai: arddangosfa Deithiol Genedlaethol y Mission Gallery. Curadur: Ceri Jones.

Screen Shot 2017-06-01 at 17.02.38