Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

I Ddod yn Fuan Oriel 3

Fflora

22 Gorffennaf – 24 Medi 2017

Alison Stockmarr, Angie Lewin, Angus McFadyen, Bob Crooks, Jan Beaney, Jennifer Hall, Kao Saito, Laura Baxter, Laura Youngson Coll, Laurance Simon, Lin Sproule, Lisa Ellul, Richard Warner, Susie Vickery, Vanessa Hogge, Victoria Walker

Bu blodau’n ysbrydoliaeth i artistiaid ers cyn cof. Mae’n debygol mai’r darn cyntaf o emwaith oedd garlant o flodau ac, fel amlygiad o ffrwythlonedd planhigion, roedd blodau ymysg y pethau cyntaf i gael eu darlunio gan ddyn fel lluniau o’u bodolaeth ddiwylliedig. Mae’r arddangosfa grŵp hon yn dangos gweithiau mewn llawer o wahanol ddulliau: serameg i engrafiadau pren, gwydr i arian a thecstil a dur; maent i gyd yn edrych ar fflora fel eu thema ganolog.

Wedi’i churadu gan Gregory Parsons, â Jane Gerrard a Philip Hughes, fe’i hysbrydolwyd gan y gwaith a wnaethpwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun ynghylch y cynlluniau plannu er mwyn peillio dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Wrth i ni i gyd ddod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd pryfed a dulliau peillio yn ein gerddi ac yn ehangach ar gyfer tyfu cnydau ac amaethyddiaeth, mae ‘Fflora’ yn dathlu byd blodau â rhai darnau rhyfeddol o frodwaith, gwaith slip a serameg intaglio, print leino, gemwaith, gwydr wedi’i chwythu, metel a chyfryngau cymysg.