Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Newyddion y Flwyddyn Newydd

Ein pen-blwydd yn 10 mlynedd

2008 – 2018

Yng Ngorffennaf 2018 byddwn yn dathlu 10fed pen-blwydd ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun. Fe gynhelir llawer o arrdangosfeydd prosiectau a digwyddiadau cyffrous drwy gydol y flwyddyn. Gwyliwch y Gofod hwn!

Mae gennym ni raglen newydd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i’w cynnig drwy gydol 2018 â’r teitl – Mae Crefft yn Cyfri. Bydd hynny’n dathlu’r 100 a mwy o arddangosfeydd a gynhaliwyd yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, ac ar yr un pryd yn edrych ar y 10 o ddefnyddiau/themâu crefft sydd i’w gweld ar y rhestrau pen-blwydd 1–10 mlynedd; o balur, drwy gotwm a phren i dun. Gobeithio y gwnewch chi ymuno â ni a Chael Ysbrydoliaeth a Chyfranogi!