Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Prosiect Cwrt Gofod A

Arddangosfa Dangos a Dweud – Gethin Ceidiog Hughes

Yn ddiweddar fe ddechreuodd y dylunydd tecstilau Gethin Ceidiog Hughes, 27, o Ddinbych yng Ngogledd Cymru ar breswyliad yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Fe wnaethpwyd hynny’n bosib drwy grant Cynhyrchu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bu Gethin yn astudio Dyluniad Cynnyrch yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd cyn mynd ymlaen i gwblhau MA mewn Celf a Dylunio. Ar adael y brifysgol, fe enillodd leoliad mawreddog yn rhan o gynllun Ysgoloriaeth ‘Proof’ yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sy’n rhan o Goleg Coleg Cambria yn Wrecsam. Tra’r oedd yno fe dreuliodd haf yn arbrofi â gwahanol ddulliau ochr-yn-ochr ag artistiaid a gwneuthurwyr printiau amlwg a’r gwaith hwn a enillodd iddo’r acolâd gwneud printiau mwyaf chwenychedig yng Nghymru – Gwobr Goffa Eirian Llwyd sy’n anrhydeddu artistiaid Cymreig sydd wedi dangos ymroddiad a dawn greadigol eithriadol yn eu maes o wneud printiau.

Mae Gethin wedi gweithio cyn hyn â sidan i greu ei ddyluniadau tecstil, ond fe ehangodd i faes tecstilau newydd pan oedd ar breswyliad yn y ganolfan. Mae wedi creu ystod o sgarffiau denim Siapaneaidd gan ddefnyddio llifyn indigo a dulliau sydd wedi’u meistroli gan wehyddwyr traddodiadol – a bydd yn defnyddio Halen Môn fel cyfrwng gorffennu. Canlyniad chwe mis o ymchwil ac arbrofi trylwyr yw’r ystod tecstilau newydd.

“Mae Japan yn hysbys am wneud y sidan a’r denim gorau yn y byd. Ni all undim arall gystadlu â’r ansawdd. Mae wedi golygu llawer o arbrofi ac ymchwil i greu rhywbeth sy’n ddilys ac fe fu’r canlyniadau’n gyffrous iawn i mi. Cotwm yw denim yn ei hanfod ac rwy’n credu fod sgarffiau denim yn unigryw gan nad oes unrhyw un arall yn gwneud yr hyn rwyf i’n ei wneud, wedi’i wehyddu’n draddodiadol ar wyddiau gwenol. Mae denim yn ddiamser ac ni fydd byth yn mynd o ffasiwn. Bydd pawb yn ei wisgo ar ryw adeg; mae’n debyg mai dyma’r un eitem y mae pawb â rhywbeth wedi’i wneud ohono – yn wahanol i dueddiadau eraill fydd yn mynd a dod”.

Mae’r arddangosfa Gwrt hon yn cyflwyno taith greadigol Gethin drwy ei breswyliad diweddar.

Mae detholiad o’i sgarffiau ar gael i’w prynu o Ffocws Adwerthu yn Siop yr Oriel.

I gael gbwybodaeth bellach am waith Gethin ewch i www.wilding.store