Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Stiwdio 2

John Merrill : Tipping Point

Yn barhaus

Mae’r arddangosfa stiwdio 2 yma’n arddangos ac yn dathlu tri o brosiectau comisiwn diweddaraf John Merril yn y Deyrnas Unedig.

Tipping Point
Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Grefft Rhuthun a ‘Cofa n Tree’
(Prosiect cysylltiedig)

Murmuration
Comisiwn Celfyddyd Gyhoeddus Blaendraeth y Fflint
(Celfyddydwaith Arfaethedig)

Coetir Coffa Dyffryn Langley
Yr Ymddiriedolaeth Goetir, Epsom

Byddaf yn gweithio â choed cwymp yn eu prosesu’n bren; deunydd sy’n hardd, yn amlbwrpas, yn gryf ac yn gynaliadwy. Mae gennym ni i gyd berthynas reddfol â choed a phren; mae’n elfen sylfaenol o’n bodolaeth ddynol yn cynhyrchu ocsigen, bwyd, lloches, cynhesrwydd ac offer.

Artist sy’n byw yn Sir Ddinbych yw John Merrill. Bydd yn creu cerfluniaeth gyfoes o ansawdd yn nhir y coedd, yn gwneud ymyriadau unigryw a chwilfrydig sy’n ychwanegu diddordeb i leoedd cyhoeddus.

Dewch i weld yr arddangosfa a’r cerflun Tipping Point enfawr!

Mae Tipping Point yn rhan o brosiect Celfyddydau ledled y Deyrnas Unedig a bydd yn rhoi lle amlwg i ddeunaw o gerfluniau fydd wedi’u gosod mewn safleoedd dynodedig ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r celfyddydwaith a’u gosodiad wedi’u hariannu’n llawn gan drefnwyr y prosiect – Sky Arts.

Mae Canolfan Grefft Rhuthun wedi’i dewis fel lleoliad sy’n genedlaethol enwog i gynnal y prosiect hwn ar gyfer y celfyddydau cymhwysol lle gall y cyhoedd weld celfyddyd am ddim.