Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Stiwdio 5 Gofod y Cwrt

Gwyliwch y Gofod Hwn am ʻGarped Hud’

Gorffennaf ymlaen

Wedi ein hysbrydoli gan yr arddangosfa o Rygiau cyfoes Dan Eich Traed, byddwn yn gweithio ag ysgolion cynradd lleol y gwanwyn hwn i greu Carped Blodau Hudol a gosodiad gardd hudol. Yn y gweithdai, yn gweithio gyda’r artistiaid Ben Davis, Jude Wood, Ticky Lowe ac Emma Jayne Holmes, bydd y disgyblion yn creu ‘lleiniau’ ysgol yn llawn o blanhigion, blodau, pryfed ac ambell i chwynnyn: creu eu darnau eu hunain i fynd adref ynghyd â phacedi o hadau i’w plannu yn eu lleiniau gardd go iawn eu hunain. Yna fe unir pob un o’r lleiniau ysgol tecstil i greu un Carped Blodau Hud mawr, mympwyol yn y gofod stiwdio a bydd yn tyfu ac yn blodeuo i ymwelwyr ei weld drwy gydol yr haf hwn.