Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Caffi

Caffi

Café R, rhan anhepgor o Ganolfan Grefftau Rhuthun. Y lle perffaith i gymryd eich amser i ymlacio a mwynhau coffi ffres neu baned o de – a bwyd wedi’i baratoi a’i weini gan ein tîm lleol o staff cyfeillgar. Mae’r pwyslais yn y Café R ar ymlacio: boed hynny gyda brecwast Cymreig llawn neu ein te prynhawn gwych (wedi’i weini yn y ffordd draddodiadol). Eich dewis chi sy’n cyfri bob amser yn y Café R.

Cliciwch yma I lawrlwytho bwydlen NEWYDD Café R
Gweler ein bwrdd sialc ar gyfer arbennig y dydd

Ar agor yn ddyddiol
Parcio am ddim ar y safle, mae croeso i fysus
I neilltuo bwrdd ffoniwch 01824 708099
Coffi Barista ar gael yn awr!

Offer Image

Cordelia Weedon

Rhuthun Cudd

Tynnwyd y lluniau yn y caffi gan Cordelia Weedon, i gyd wedi’u cymryd yn nhref Rhuthun neu’r cyffiniau. Mae rhai yn y lleoedd adnabyddus, eraill yn llai adnabyddus, neu yn nodweddion sydd wedi dal dychymyg Cordelia.

Mae Cordelia Weedon yn ffotograffydd sydd wedi dangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac wedi ymgartrefu Nghymru.

Cafodd Cordelia ei dewis gan Ganolfan Grefft Rhuthun i gymryd y lluniau o Rhuthun gyda chymorth nawdd ddarperir gan Cadwyn Clwyd.

Lawrlwythwch fap yma o leoliadau’r ffotograffiaeth yn Rhuthun.