Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Am y Ganolfan

Am y Ganolfan

Caiff Canolfan Grefft Rhuthun ei hariannu â refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n rhan o Hamdden Sir Ddinbych Cyf, cwmni sy’n eiddo i Gyngor Sir Ddinbych.

 

Architecture

Ail-agorwyd Canolfan Grefft Rhuthun, y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol, ar Orffennaf 28, 2008. Nododd y digwyddiad hwn benllanw prosiect pedair blynedd i greu lleoliad i’r celfyddydau cymhwysol cyfoes, gyda chyfleusterau arddangos, stiwdio ac addysgol allai fwy na dal eu tir yn erbyn sefydliadau tebyg ar draws Ewrop. Ers ei sefydlu yn y 1980au cynnar, enillodd Canolfan Grefft Rhuthun enw da fel y lleoliad mwyaf blaenllaw trwy Brydain efallai ar gyfer arddangos a chreu crefft cyfoes. Yn 2005 penderfynwyd disodli’r hen adeilad gydag adeilad newydd i bwrpas. Enillwyd y comisiwn gan gynllun atyniadol penseiri Sergison Bates, a gyda nawdd loteri cyfalaf mawr gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gwnaed y cynllun £4.4 miliwn yn bosibl.

Y tu mewn mae tair oriel – dwy ar gyfer arddangos y crefft cyfoes gorau o Gymru a ledled y byd a’r llall ar gyfer casgliadau oriel gyda oriel werthu yn ychwanegol. Mae yna hefyd stiwdios ar gyfer artistiaid, cyfleusterau addysgol a phreswyl, caffi a phorth diwylliannol gwybodaeth twristiaeth. Mae’r holl ganolfan wedi ei gosod o amgylch cwrt sy’n gweithredu fel canolbwynt a gofod awyr agored cymdeithasol. Gwnaed y dodrefn awyr agored ar gyfer yr ardal hon gan y dylunwyr o fri, Jim Partridge a Liz Walmsley.

Roedd yn rhaid i’r prosiect gydweddu â’i amgylchedd brydferth a chyfleu ymdeimlad o ysbryd Sir Ddinbych. Adeiladwyd y waliau o garreg cast gyda’i arliwiau coch-bincaidd yn symudol ar draws yr adeilad. Mae’r to o sinc ac yn adlewyrchu lliwiau a siapiau’r bryniau cyfagos o amgylch Dyffryn Clwyd.

Gwobr Dewi-Prys Thomas

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas ym 1990 i ddathlu bywyd Dewi-Prys Thomas (1916-1985), athro carismatig ac eiriolwr dros Gymru a’r amgylchedd adeiledig. Dyfernir gwobr bwysig teir mlwyddol ar gyfer dylunio da yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru, ac maent yn agored i gydweithio gyda sefydliadau eraill i hyrwyddo ansawdd bywyd, hunaniaeth ac adfywiad yng Nghymru.

Dyfarnwyd trydydd gwobr Dewi-Prys Thomas yn 2009. Derbyniwyd pedwar deg saith o enwebiadau gyda’r canlynol yn cael ei gyhoeddi fel rhan o’r gweithgareddau yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru (RSAW) yng Nghaerdydd ar 21 Tachwedd 2009:

Enillydd: Canolfan Grefft Rhuthun, Rhuthun, Sir Ddinbych. Pensaer: Penseiri Sergison Bates www.sergisonbates.co.uk
Gwobr: medal arian a thystysgrif gwobrwyol.

www.dewi-prysthomas.org

Agoriad Mawreddog

25 Gorffennaf 2008

Agorwyd Canolfan Grefft Rhuthun ar ei newydd wedd ar yr 28ain o Orffennaf 2008 gan yr actores Gymreig nodedig Siân Phillips, gerbron cynulleidfa fawr o bwysigion o’r byd celf yn ogystal â ffigurau amlwg yn niwylliant Cymru. Cyflwynwyd arddangosfa unigol drawiadol ‘Antur Artistig’ gan Andrew Logan, y cerflunydd a’r gemydd enwog a threfnydd yr ornest ‘Alternative Miss World’.

Roedd y digwyddiad yn nodi penllanw ymdrechion pedair mlynedd i greu lleoliad i’r celfyddydau cymhwysol gan gynnwys cyfleusterau arddangosfa, stiwdio ac addysgol, sydd yn cymharu’n ffafriol gyda sefydliadau cyffelyb ar draws Ewrop.

Mwy o’r digwyddiad i’w weld yma