Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Ymweld â Rhuthun

Ymweld â Rhuthun

Fe adeiladwyd tref farchnad hanesyddol Rhuthun ar fryn tywodfaen coch fel gwylfan strategol dros Afon Clwyd. Mae ei safle strategol rhwng Mynydd Hiraethog a Bryniau Clwyd wedi golygu bod yr ardal yma wedi dod yn bwysig o ran amaeth a masnach.

Mae Rhuthun â hanes bywiog a diddorol gyda llawer o atyniadau hanesyddol i’w fforio:

Carchar Rhuthun
Mae Carchar Rhuthun sydd ar ddull Pentonville, yn rhoi cyfle i ymwelwyr brofi bywyd fel Carcharor Fictoraidd.

Nantclwyd y Dre
Ewch ar daith o gwmpas plasty trefol ffrâm bren hynaf Prydain.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliadau hyn a mwy o atyniadau yma

I gael gwybodaeth i dwristiaid gallwch ymweld â Chyngor Sir Ddinbych yma

I gael llety ewch i wefan ‘Croeso Cymru’ yma

Art Trail

Mae Llwybr Celf Rhuthun yn anelu at annog ymwelwyr sy’n dod i Ganolfan Grefft Rhuthun i ymweld â chanol y dref, ac i gysylltu cymuned Rhuthun gyda’r Ganolfan Grefft. Cynlluniwyd y Llwybr gan Fred Baier a Lucy Strachan ac mae’n annog pobl i edrych, a thrwy edrych darganfod harddwch a dirgelion y dref.

Cewch ddarganfod 10 twll sbïo wedi eu gosod yn waliau’r dref a gweld y 22 ffigwr cudd sydd ar y ffasadau a’r toeau. Wrth chwilio am y ffigyrau hyn, mae pob siawns y byddwch chi yn sylwi, a chyfle i bobl leol gael eu hatgoffa, o ba mor hardd yw’r dref, a sut mae pensaernïaeth o sawl canrif yn byw mewn cytgord â’i gilydd.

Bwriad y Llwybr Celf yw i alluogi ymwelwyr gael cip ar siawns o’r ffigyrau acrobatig ac i werthfawrogi’r cyfeiriadau at atgofion, mythau a digwyddiadau hanesyddol sydd wedi’u cynnwys yn y tablos twll sbïo.

Cyfoethogwyd y Llwybr trwy adfer peth o’r rhodfa goed yn Stryd y Farchnad, gyda choed yn ychwnegiad hefyd mewn rhannau eraill o’r Llwybr. Byddwch yn gallu adnabod y coed gan y cewyll gwarchodol nodedig o’u cwmpas. Mae yna hefyd loches yn Stryd y Farchnad, gyda gwrych oestrwydd newydd y tu ôl iddo a 6 o feinciau ar hyd y Llwybr i gael hoe. Mae yna hefyd stydiau coch yn y palmant mewn mannau allweddol ar y Llwybr, gan gynnwys wrth bob un o’r 10 twll sbïo.

Trwy’r deunyddiau a’r broses adeiladu mae iaith gyffredin wedi ei chreu yn y gwrthrychau a gynlluniwyd gan Fred Baier a Lucy Strachan, gyda phob metel yn y Llwybr wedi cael ei dorri o ddau dimensiwn a’i blygu i dri dimensiwn.

Lawrlwythwch fersiwn i’w brintio o Fap Llwybr Celf Rhuthun  yma

Lawrlwytho Canllaw Sain y Llwybr  yma

Porth Diwylliannol

Mae Porth Diwylliannol Canolfan Grefft Rhuthun yn darparu ymwelwyr â thaflenni gwybodaeth am Sir Ddinbych a Gogledd Cymru. Yn ogystal, mae’r Porth yn cyflwyno diwylliant Cymru drwy dair ffilm fer gan yr artistiaid Cymreig Christine Mills a Stefan Gant.

Comisiynwyd Frequency Wales gan Stefan Gant, yn arbennig ar gyfer agor Canolfan Grefft newydd Rhuthun ac mae’n dangos pwysigrwydd dylunio yn niwylliant adeiledig Gogledd Cymru.