Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgwrs

Sgwrs Oriel â churadur Aelwyd

Sadwrn 3 Awst, Sadwrn 14 & 21 Medi 2pm AM DDIM dim angen bwcio

Ymunwch â churadur yr arddangosfa, Elen Bonner, i archwilio’r ffordd y gall gwrthrychau crefft cyfoes, drwy eu deunydd, eu gwneud, eu stori neu eu defnydd, feithrin synnwyr o berthyn sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn.

Preswyliad

Eddie Glew â phreswyliad

yng ngofod Cwrt Canolfan Grefft Rhuthun  Sadwrn 17 & Sul 18 Awst 2.30pm – 4pm Galwch heibio AM DDIM ar unrhyw adeg

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi y bydd Eddie Glew yma y mis Awst (Gwener 16 – Llun 19 Awst) hwn ac yn ystod ei breswyliad byr bydd yn gwneud cerflun Glas y Dorlan o helyg y tu allan yn y cwrt.

Cyfarfod â’r gwneuthurwr 
Beth am daro i mewn a gweld Eddie wrth ei waith? Cewch holi a rhoi cynnig ar dechneg neu ddwy mewn helyg.

Gweithdy

Dewch i wneud gwas-y-neidr helyg â Juliette Hamilton

Gweithdy teulu. Yn addas i oedolion a phlant 8 oed a hŷn. Mawrth 20 Awst 10.30am – 1pm neu 2pm – 4.30pm Plentyn £4 /oedolyn £8 y sesiwn (digwyddiad y gellir ei fwcio – lleoedd cyfyngedig ar gael).

Dewch i gychwyn eich taith helyg yr haf hwn â’r cerflunydd Juliette Hamilton a gwneud gwas y neidr ar ffon. Darperir y defnyddiau i gyd.
Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Clybiau Crefft

Dramâu Cegin â Mai Thomas

Dydd Iau 22 Awst 10.30am – 12.30pm £5 y sesiwn. Ar gyfer plant 5–11 oed (cynradd).

Pam na wnewch chi ymuno â’n tîm o wneuthurwyr yr haf hwn a gwneud eich gwrthrych ‘crefftaidd’ eich hun wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfa Aelwyd yn oriel 2.

Yn y gweithdy hwn daw bwrdd cegin yn llwyfan dychmygol lle byddwch yn dylunio ac yn gwneud eich celfi theatrig eich hun. Byddwch yn cymryd siapiau a swyddogaethau cyllyll a ffyrc cyffredin fel ysbrydoliaeth, a chan ddefnyddio defnyddiau naturiol yn gwneud eich cyllyll, ffyrc a llwyau eich hun. Bydd gosod y bwrdd gartref yn mabwysiadu ystyr cwbl newydd. Datgelwch y dramâu!

Ffoniwch i neilltuo lle. Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdy

Cewch greu Toriad Papur pwrpasol â Helen Flynn

Sadwrn 14 Medi 10.30am – 1pm neu 2.30pm – 5pm £30 y sesiwn

Bydd Helen yn eich tywys drwy’r broses o greu toriad papur pwrpasol i ddathlu achlysur arbennig. Wedi’i ysbrydoli gan ‘sampleri’ tecstil, byddwch yn creu gwaith celf unigryw yn ymgorffori manylion personol ochr-yn-ochr â symbolau a motifau traddodiadol. Efallai yr hoffech ddod â ffotograff o’ch cartref neu linellau o gerdd neu gân i’w cynnwys yn eich dyluniad.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gwehyddu ‘Nyth Fodrwyau’ â Rosie Farey

Sadwrn 21 Medi 10.30am – 4.30pm £60, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn ystod y gweithdy undydd hwn bydd Rosie’n eich cyflwyno i ddulliau sylfaenol gwehyddu brwyn yn cynnwys gwehyddiad siec, paru a gwehyddu border trac – gan roi’r sgiliau a’r hyder i chi wneud eich ‘nyth fodrwyau’ eich hun, wedi’i haddurno â blodau llafrwyn.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gweithdy ‘Papier Mâché’ 3 diwrnod gyda Julie Arkell

Gwe 11, Sadwrn 12 & Sul 13 Hydref 10.30am – 4.30pm £300, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn y gweithdy 3-diwrnod hwn byddwch yn gwneud creaduriaid anifeiliaid ac yn adeiladu amgylcheddau iddyn nhw fyw ynddyn nhw. Gan ddefnyddio papur, glud, cardfwrdd, weiren a dulliau Papier Mâché i ffurfio eu cyrff a ffabrig, paent a gwlân ar gyfer eu dillad a’u hwynepryd.

Oherwydd y galw, byddwn yn cymryd bwciadau ar gyfer gweithdy Julie Arkell o 10.30am ar ddydd Mercher y 3 Orffennaf 2019 ar y ffôn yn unig: 01824 704774. Fe gymerir bwciadau ar sail y cyntaf i’r felin.

Gweithdai

Ysgol Gelf yr Haf 2019 – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED

29 Gorffennaf – 13 Awst Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

Mae Ysgol Gelf yr Haf yn ôl ac eleni mae gennym ni ‘gymysgfa’ o weithdai ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sydd â diddordeb arbennig yn y celfyddydau gweledol ac a fyddai’n hoffi datblygu eu harfer artistig ymhellach.

Drwy gydol gwyliau’r haf bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn cynnal gweithdai:  

Bloc 1: Angela Chalmers
Gweithdy ‘Cyanotype’ WEDI DOD I BEN
Dydd Llun 29 & Dydd Mawrth 30 Gorffennaf  

Bloc 2: John Grayson
Gweithdy Awtomata Enamel 
WEDI DOD I BEN
Dydd Llun 5 & Dydd Mawrth 6 Awst  

Bloc 3: Kate Barlow
Gweithdy Tecstilau/Brodwaith
 
Dydd Llun 12 & Dydd Mawrth 13 Awst 

Yn ystod y sesiynau hyn bydd yr artistiaid yn rhannu eu harbenigedd, yn cyflwyno dulliau newydd ac yn trafod eich gwaith a’ch syniadau chi i gefnogi datblygiad eich portffolio personol chi tuag at eich astudiaethau Celf a Dylunio.

Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdai

Blasu Portffolio – AR GYFER Y RHAI 11–14 OED

7 Awst – 21 Awst Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau Blasu Portffolio y llynedd, rydyn ni’n cynnig weithdai Blasu undydd eto eleni gyda gwneuthurwyr proffesiynol ar gyfer pobl ifanc 11–14 oed.

bloc 1: Charles Gershom
Gweithdy Ffotograffiaeth Arbrofo WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 7 Awst
11.00am – 4.00pm

bloc 2: Kate Barlow
Gweithdy Tecstilau/Brodwaith
Dydd Mercher 14 Awst
11.00am – 4.00pm

bloc 3: Juliette Hamilton
Gweithdy Cerflunio Helyg 3D
Dydd Mercher 21 Awst
11.00am – 4.00pm

Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Blasu Portffolio – bloc 2: Kate Barlow

Gweithdy Tecstilau/Brodwaith – I RAI 11–14 OED Dydd Mercher 14 Awst 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn creu portread wedi’i bwytho ohonoch chi eich hun neu rywun rydych yn ei adnabod neu efallai rywun enwog hyd yn oed! Bydd hwn yn weithdy hwyliog, ysgafn a fydd yn cyflwyno hanfodion gwnïo a sgiliau brodwaith llaw. Bydd yn cynnwys pwyth rhedeg, pwyth ôl a phwyth cadwyn i greu amlinellau a phwyth satin a phwyth hir a byr i lenwi rhannau fel gwefusau a llygaid. Hefyd ynghyd a defnyddio pwyth gorwedd, appliqué, crychu a phlethu i greu gweadeddau ac effeithiau gwahanol ar gyfer rhannau fel gwallt ac aeliau. Unwaith y bydd y portread wedi’i gwblhau fe ddangosir i chi sut i arddangos eich brodwaith gorffenedig yn daclus yn ei gylch.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Blasu Portffolio – bloc 3: Juliette Hamilton

Gweithdy Cerflunio Helyg 3D – I RAI 11–14 OED Dydd Mercher 21 Awst 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn gwneud cacwn mawr mawreddog o helyg. Gan ddefnyddio helyg o wahanol liwiau i greu stribedi’r cacwn a gwahanol ddulliau cerfluniol ar gyfer rhannau o’i gorff fe gewch amrywiaeth o brofiadau o wehyddu helyg. Byddwch yn barod i weithio’n galed ond fe fydd yn werth chweil i chi!

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Basgedi Trysor – Ar gyfer babanod a phlant bach

Yn Arbennig ar gyfer yr Haf Mercher 28 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm AM DDIM dim angen bwcio, galwch heibio ar unrhyw adeg

Cewch ryddhau chwilfrydedd eich plentyn wrth i ni greu ac adeiladu pob mathau o wahanol amgylcheddau gyda’r artist synhwyraidd Ticky Lowe yr haf hwn.

Gweithdy

Straeon mewn pwythau â Jessie Chorley

Gweithdy undydd  Sadwrn 19 neu Sul 20 Hydref 10.30am – 4.30pm £85 sy’n cynnwys cinio ysgafn 

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar ddyluniadau brodwaith Jessie sydd wedi’u gwneud â llaw ac sy’n ymgorffori llythreniad wedi’i frodio a dulliau appliqué.

Bydd y gweithdy hwn yn dechrau â sgwrs ac arddangosiadau syml gan Jessie ynglŷn â’r ffordd o ddechrau eich straeon chi eich hun wedi’u brodio mewn pwythau. Yna fe aiff Jessie yn ei blaen i’ch cyfarwyddo chi fel grŵp ac yn unigol, wrth iddi eich helpu i greu eich stori eich hun yn ei harddull llofnod hi o bwythau ac appliqué.

Byddwch yn gweithio ar ffabrig llin naturiol fel sylfaen, ac yn gadael i’ch stori ddatblygu arnyn nhw ac ynddyn nhw. Bydd Jessie’n dangos i chi ei hoff ddulliau pwytho, yn cynnwys ei harddull llofnod sef pwythau gorwedd, rhedeg, pwythau conyn a phwythau ôl ac appliqué syml wedi’i droi â nodwydd i greu eich straeon a’ch delweddau pwythog eich hun yn eich brethyn sail ac arno.

Mae rhywfaint o sgiliau gwnïo sylfaenol yn hanfodol ar gyfer y gweithdy hwn.

Gweithdy

Gweithdy Deuddydd ag Anne Kelly

Tŷ a Chartref Sadwrn 7 & Sul 8 Ragfyr 2019 10.30am – 4.30pm £150 yn cynnwys cinio ysgafn (rhowch wybod i ni beth yw eich anghenion dietegol, os gwelwch yn dda)

Ar y cwrs deuddydd hwn â’r awdur, artist a thiwtor Anne Kelly byddwch yn gweithio o’ch dewis chi o dŷ neu le (adeilad) sydd ag atgofion arbennig i chi. Fe ddechreuwn ni drwy ddefnyddio dulliau sylfaenol ond effeithiol, wedi’u cymryd o’i llyfrau. Bydd Anne yn dangos i chi sut i greu gludwaith cyfryngau cymysg gan ddefnyddio eitemau o’ch casgliadau chi a phethau wedi’u ffeindio mewn siopau elusen. Bydd eich darn chi’n cael ei addurno’n gyfoethog i greu swfenîr neu rodd arbennig. Gellir ei ychwanegu at ddarn mwy yn ddiweddarach os dymunir hynny. Fe anfonir rhestr lawn o ddefnyddiau ac offer atoch chi cyn y gweithdy. Bydd peiriannau gwnïo’n gynorthwyol ond nid yn hanfodol.

Beth i’w ddod efo chi? Rhestr Defnyddiau
Dewisiad o ffabrigau plaen a phrintiedig (darnau bach sy’n berthnasol i’r thema)
Ffabrig plaen (cymysgedd o gotwm neu galico), darnau bach – dim mwy na 40×40 cm
Fflaim a mat torri
Rhuban neu sgrapiau o les – botymau bach
Pritt/ffon ludio
Pensel
Siswrn papur a phapur cetris dalen A4
Blociau argraffu
Paent acrylig neu ffabrig (dim ond ychydig) a darnau bach o sbwng
Cit gwnïo ar gyfer pwytho â llaw
Siswrn ffabrig
Pinnau
Peiriant gwnïo a dewisiad o edau peiriant gwnïo

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.