Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Digwyddiad

Rhag-ddigwyddiad Cymru Serameg

yng Nghanolfan Grefft Rhuthun Dydd Sul 8 Gorffennaf 10.00am – 4.00pm £5 ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda. Consesiwn £3.00 i fyfyrwyr

10.00am – 12.00pm Digwyddiad Stiwdio Agored ar gyfer Cymru Serameg.
1.30pm – 4.00pm Sgwrs ac Arddangosiadau â’r Seramegydd Justine Allison.

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn hynod falch o fod yn ymglymedig â Chymru Serameg 2018 ac fel rhagarweiniad i’r prif ddigwyddiad, o Orffennaf 13eg i ddydd Sul y 15fed, 2018 yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Glyndŵr, byddwn yn cynnal rhag-ddigwyddiad yn y Ganolfan Grefft ar ddydd Sul, Gorffennaf 8fed.

Bydd sesiwn y bore’n ddigwyddiad stiwdio agored gyda chyfle i ddarganfod mwy am y prif ddigwyddiad ei hun ac i gael golwg ymlaen llaw ar beth o’r gwaith a fydd yn ymddangos ar stondinau’r gwneuthurwyr yng Nglyndŵr. Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng 10.00am a 12.00pm i gael gwybod mwy.

Bydd sesiwn y prynhawn yn cynnwys sgwrs ac arddangosiad gan y Seramegydd Justine Allison i gyd-ddigwydd â’i harddangosfa solo ‘Iaith Clai – Llinellau Symudol’ yng Nghanolfan Grefft Rhuthun (sy’n cael lle amlwg yn y Ceramic Review, rhifyn 291.)

Ynglŷn â: Bydd Justine Allison yn gweithio dim ond â phorslen fydd wedi’i lunio â llaw – yn creu darnau lled-ymarferol. Bydd ei gwaith yn delio â’r ffiniau rhwng swyddogaeth ac addurniad, yn edrych ar wrthrychau a ddefnyddir yn ddyddiol (fel ffurf jwg) ac yn creu darnau sy’n symud i ffwrdd oddi wrth swyddogaeth ac sy’n ymwneud yn fwy â’r esthetaidd a’r gweledol.

Mae’r gwaith yn ymwneud yn fawr iawn â symlrwydd a harddwch y clai, yn ymgorffori patrwm ac ansawdd yn ogystal â gwydredd i greu amrywiadau unigryw. Mae teneuwch a symudiad yn bwysig iawn ym mhob un o ddarnau Justine.

Sgwrs ac Arddangosiadau – Justine Allison: Bydd arddangosiad y prynhawn yn cynnwys y broses o wneud o dylino’r clai, rolio’r clai nes ei fod yn denau iawn, oddeutu 1mm, torri allan a llunio darn taprog â llaw, yn ogystal ag arddangos gwneuthuriad jwg.

1.30pm Rhagarweiniad i’r gwaith
2.00pm Rhan 1 Arddangosiad
3.00pm Toriad am de a choffi
3.20pm Rhan 2 Arddangosiad
4.15pm Cwestiwn ac Ateb
4.30pm Diwedd

I gael mwy o wybodaeth am Gymru Serameg a’u digwyddiadau sydd ar ddod, ewch i’w gwefan www.ceramicwales.co.uk

 

Gweithdai

Portffolio – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED

30 Gorffennaf –  21 Awst 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

Mae Ysgol Gelf yr Haf yn ôl ac eleni mae gennym ni ‘gymysgfa’ o weithdai ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sydd â diddordeb arbennig yn y celfyddydau gweledol ac a fyddai’n hoffi datblygu eu harfer artistig ymhellach.

Drwy gydol gwyliau’r haf bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn cynnal 6 o weithdai gyda 5 artist gwahanol:

Bloc 1: Tom Hanson (Cerfi o pren)
Dydd Llun 30 & Dydd Mawrth 31 Gorffennaf

Bloc 2: Jennifer Barker & Brian Duffy (Gwydr)
Dydd Llun 13 Awst
Verity Pulford (Gwydr)
Dydd Mawrth 14 Awst

Bloc 3: Miranda Meilleur (cerfl uniaeth 3 dimensiwn)
Dydd Llun 20 & Dydd Mawrth 21 Awst

Yn ystod y sesiynau hyn bydd yr artistiaid yn rhannu eu harbenigedd, yn cyfl wyno dulliau newydd ac yn trafod eich gwaith a’ch syniadau chi i gefnogi datblygiad eich portffolio personol chi tuag at eich astudiaethau Celf a Dylunio.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdai

YN NEWYDD Blasu Portffolio – AR GYFER Y RHAI 11–14 OED

1 – 29 Awst  11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 1-diwrnod yn £10 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Eleni, yn ychwanegiad newydd i’n rhaglen Portffolio, rydyn ni’n cynnig gweithdai Blasu 1-diwrnod gyda gwneuthurwyr proffesiynol ar gyfer pobl ifanc 11–14 oed.

Gan ein bod yn dathlu ein 10fed pen-blwydd ers yr ail-lansio yr haf hwn, bydd themâu gweithdai Portffolio’n seiliedig ar sioeau blaenorol i ddathlu’r 100 a mwy o arddangosfeydd rydyn ni wedi’u dangos yn ystod y 10 mlynedd diwethaf yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Bloc 1: Rachel Coleman – Artist tecstilau a dylunydd
Gweithdy: Cerfl uniaeth 3 dimensiwn yn seiliedig ar yr arddangosfa ‘Gwên’.
Dydd Mercher 1 Awst, 11.00am – 4.00pm

Bloc 2: Olivia Brown – Seramegydd
Gweithdy: Serameg yn seiliedig ar arddangosfa ‘Palas Troed-Rolio Reggie’.
Dydd Mercher 15 Awst, 11.00am – 4.00pm

Bloc 3: Fiona Wilson – Gwneuthurwr Printiau
Gweithdy: Gwneud printiau’n seiliedig ar arddangosfa ‘W sydd am Bapur Wal’.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

 

Gweithdai

Portffolio – bloc 1: Tom Hanson

Cerfio pren – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED Dydd Llun 30 & Dydd Mawrth 31 Gorffennaf 11.00am – 4.00pm Mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

Bydd Tom Hanson yn gweithio o’i gartref yng Ngogledd Cymru, bydd yn rhoi arddangosiadau cerfio pren a gwneud ffyn ac yn cynnal cyrsiau cerfio pren yn rheolaidd. Mae ei hoffter o gefn gwlad a’i thrigolion yn dod yn fyw mewn pren gan ddefnyddio offer traddodiadol a chyfoes.

Y gweithdy – Yn y gweithdy deuddydd hwn fe dreulir y diwrnod cyntaf yn dysgu sut i ddefnyddio’n ddiogel yr offer a’r cyfarpar sy’n angenrheidiol, cyn y dangosir sut i drosglwyddo dyluniadau i bren. Y cam nesaf yw dysgu sut i wneud marciau yn y pren a cherfio i mewn iddo. Fe dreulir yr ail ddiwrnod yn defnyddio’r sgiliau a ddysgwyd i greu eich deilen bren gerfiedig eich hun i fynd adref efo chi.

Gweithdai

Portffolio – bloc 2: Jennifer Barker, Brian Duffy

& Verity Pulford – Gwydr – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED 13 & 14 Awst 11.00am – 4.00pm Mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50

Jennifer Barker & Brian Duffy Dydd – Llun 13 Awst
10.00am – Codi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.
11.00am – 4.00pm – Gweithdy ym Mhrifysgol Glyndŵr.
5.00pm – Cyrraedd yn ôl yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.
Fe ddarperir cludiant o Ganolfan Grefft Rhuthun i Brifysgol Glyndŵr.

Mae Jennifer Barker yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gelf Prifysgol Glyndŵr ac yn arbenigo mewn gwydr. Mae’n fedrus yn gweithio gwydr gwaith odyn a chymwysiadau gwydr oer pensaernïol. Mae ganddi Fusnes Gwydr Pensaernïol llwyddiannus yng nghanol Dinas Lerpwl.

Mae Brian Duffy â BA ac MA yn y Celfyddydau Cymhwysol Cyfoes ac fe dreuliodd ddeng mlynedd ar hugain yn y diwydiant gwydr yn cynhyrchu comisiynau pensaernïol mawr ochr-yn-ochr â dysgu. Mae Brian â diddordeb brwd mewn dylunio gerddi gan greu cerfluniau llwyddiannus ar gyfer gerddi sioe’r RHS a Sioe Flodau Chelsea, Hampton Court a Sioe Flodau Tatton ymysg eraill.

Y gweithdy – Yn sesiwn gyntaf y gweithdy gwydr ym Mhrifysgol Glyndŵr bydd y myfyrwyr yn gallu creu set o ‘coasters’ gwydr gan ddefnyddio eu dyluniadau eu hunain. Fe ysgythrir y dyluniad ar wydr gan ddefnyddio’r dull sgwrio â thywod. Yn yr ail sesiwn byddwn yn arlunio ‘sgraffito’ ar wydr ffenestri ac eto’n defnyddio chwythu tywod i ysgythru’r delwedd i mewn i’r panel gwydr. Fe ychwanegir staen arian i greu elfennau tonyddol cyn i’r darnau gael eu tanio yn yr odyn wydr.

Verity Pulford Dydd – Mawrth 14 Awst
11.00am – 4.00pm yng Canolfan Grefft Rhuthun.

Mae Verity Pulford yn Artist Gwydr yng Ngogledd Cymru. Bydd yn creu darnau wal, llestri ymarferol, comisiynau celfyddyd bensaernïol a chyhoeddus gan ddefnyddio toddi, sgwrio â thywod, paentio â llaw ac ysgythru.

Y gweithdy –  Yn y gweithdy hwn, yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, bydd myfyrwyr yn edrych ar waith Andrew Logan a’i ddefnydd o batrwm a bydd hynny’n yn arwain at edrych ar fandalâu, eu ffurfiau a’u hystyron. Bydd myfyrwyr yn dylunio ac yn gwneud mandalâu gwydr wedi’u paentio â llaw gan ddefnyddio paentiau lliw a ffrit. Yna fe eir â’r gwaith a grëwyd yn ôl i’w stiwdio a’i danio gan Verity.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdai

Portffolio – bloc 3: Miranda Meilleur

cerfluniaeth 3 dimensiwn – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED Dydd Llun 20 & Dydd Mawrth 21 Awst 11.00am – 4.00pm Mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50

Mae Miranda Meilleur yn ofaint arian, yn ddyluniwr ac yn artist sy’n gweithio â metelau gwerthfawr a metelau cyffredin – copr ac arian yn anad dim. Bydd yn dylunio ac yn gwneud darnau cerfluniol ar raddfa fechan, llwyau a llestri sy’n swyddogaethol a heb fod yn swyddogaethol. Bydd Miranda’n ymgorffori manylion yn ei gwaith drwy ddefnyddio dulliau ysgathru ag asid, lle bydd yr asid yn bwyta i mewn i’r metel i greu delwedd.

Y gweithdy – Yn ystod y gweithdy byddwn yn archwilio dulliau a phrosesau i greu ffurfiau tri-dimensiwn gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau fel papur a phlastig. Byddwn yn creu gwrthrychau cerfluniol ac ymarferol ar raddfa fechan ac ar raddfa fawr, wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfeydd yn yr oriel a ffurfiau organig.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Preswyliadau’r

Preswyliadau’r Helfa Gelf drwy gydol

mis Medi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun dydd Iau 6 – dydd Sul 30 Medi

Bydd Canolfan Grefft Rhuthun, mewn partneriaeth â’r Helfa Gelf yn cyflwyno gwneuthurwyr a chrefftwyr preswyl yn ystod mis Medi 2018.

Hoffech chi ymwneud â’r Helfa Gelf eleni?

Helfa Gelf yw’r digwyddiad stiwdio agored mwyaf yng Nghymru ac maen nhw’n awr yn recriwtio artistiaid ar gyfer eu trydedd flwyddyn ar ddeg! Ydych chi’n artist sy’n byw yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint neu Wrecsam? Yna mae yna ddigonedd o gyfleoedd cyffrous yn eich aros, yn cynnwys Rhaglenni Preswyl Canolfan Grefft Rhuthun ym Medi 2018 fel y’u nodir isod.

Preswyliadau Helfa Gelf yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Cyfle galwad agored ar gyfer gwneuthurwyr a chrefftwyr yng Ngogledd Cymru. Rydyn ni, mewn partneriaeth â Helfa Gelf, yn chwilio am wneuthurwyr i gyfranogi yn y ddwy raglen breswyl sydd gennym ni’r mis Medi hwn. Bydd pob gwneuthurwr preswyl â’u gofod stiwdio eu hunain (stiwdio 2) i wneud ac arddangos eu gwaith drwy gydol y rhaglen breswyl (12 diwrnod i gyd).

(Dylech fod yn ymwybodol fod hwn yn ofod heb oruchwyliaeth ac na fydd Canolfan Grefft Rhuthun yn atebol am unrhyw ddifrod na cholledion yn ystod eich cyfnod preswyl os na fyddwch chi’n bresennol tra bo’r gofod ar agor i’r cyhoedd).

Bydd angen i raglen breswyl 2018 ymwneud â’n rhaglen ymgysylltu gyfredol o’r enw ‘Mae Crefft yn Cyfri’ – a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yr haf hwn, wrth i ni ddathlu ein degfed pen-blwydd ers ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun, fe hoffem i elfen o’r preswyliad eleni fod yn seiliedig ar un neu fwy o’n sioeau blaenorol i ddathlu’r 100 a mwy o arddangosfeydd a gynhaliwyd gennym ni yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf yn y Ganolfan. Oeddech chi’n hynod hoff o sioe serameg arbennig? Oeddech chi’n rhyfeddu at Emwaith, Pren neu Wydr? Gallai eich arddangosfa ddewisol ymwneud â’ch arfer chi eich hun – yn rhannu’r un deunydd, yr un broses a/neu themâu.

Helpwch ni i ddathlu blwyddyn ein pen-blwydd ac amlinellwch eich syniad/prosiect arfaethedig ar gyfer thema preswyliad eleni yn y cais (manylion llawn ar y ffordd i ymgeisio isod).

Preswyliad 1: fe’i cynhelir o ddydd Iau 6ed – dydd Llun 17eg o Fedi 2018
Preswyliad 2: fe’i cynhelir o ddydd Mercher 19eg – dydd Sul 30ain o Fedi 2018

Yn ystod cyfnod y preswyliad bydd yn ofynnol i chi ddylunio a chyflenwi’r elfennau canlynol ar ddau benwythnos yr Helfa Gelf ac fe hyrwyddir y rhain yn rhaglen ymgysylltu Canolfan Grefft Rhuthun.

– Profiad ‘stiwdio agored’ ar y dydd Gwener a’r dydd Sul lle gall ymwelwyr alw i mewn a gweld y crefftwr yn gweithio.

– Rhyw fath o sesiwn gyfranogi ymarferol (sesiwn galw heibio) ar y ddau ddydd Sadwrn.

Y Ffi – Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn ffi o £400 am y preswyliad (mae’r ffi yn cynnwys dyfeisio a chyflenwi’r sesiynau cyfranogi a’r defnyddiau)

Sut i – E-bostiwch amlinelliad byr o’ch prosiect arfaethedig (uchafswm o 300 o eiriau), datganiad artist, CV a 3 delwedd o’ch gwaith at Rachel Rosen, Cydlynydd Prosiect Helfa Gelf, ar e-bost rachel@helfagelf.co.uk

Y terfyn amser i ymgeisio yw 5.00pm dydd Gwener, Gorffennaf 6ed 2018.

Sylwch: Bydd angen i chi ymuno â’r Helfa Gelf / Art Trail er mwyn gallu cyfranogi yn rhaglen Preswyliad Helfa Gelf Canolfan Grefft Rhuthun.

Os hoffech chi wneud cais ar gyfer y preswyliadau hyn, dyw hi ddim yn rhy hwyr i newid dyddiadau eich stiwdio agored er mwyn sicrhau nad yw’r ddau ddigwyddiad yn gwrthdaro â’i gilydd – ond fe ddylech chi wneud hynny cyn gynted ā phosib.

 

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.