Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy

Clwb Crefft: Y Pasg: ‘Straeon wedi’u Ffeltio’

gyda Ticky Lowe Dydd Iau 25 Ebrill 10.30am – 12.30pm £5 ffoniwch i neilltuo lle

Clwb Crefft y gellir neilltuo lle ar gyfer plant 5–11 oed

Wedi eich ysbrydoli gan yr Arddangosfa o waith Primmy Chorley cewch greu eich stori liwgar a gweadog eich hun, yn null Primmy, o’ch cartref, eich teulu a’ch anifeiliaid anwes gan ddefnyddio gwlân ffeltiog a phwythau.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdai

Chwarae Anniben

Tymor newydd sbon o Chwarae Anniben wedi’i ysbrydoli gan GREFFT – Sesiynau y gellir eu bwcio AM DDIM â Ticky Lowe a Donna Jones.

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o Chwarae Anniben yn yr ystafell addysg.

10.00am – 11.30am

Dydd Mercher 13 Mawrth – ‘Chwarae â Chlai’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 3 Ebrill  – ‘Cegin Baent’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 8 Mai  – ‘Dan Eich Traed’
Dydd Mercher 5 Mehefin – ‘Gofodau Clyd’
Dydd Mercher 3 Gorffennaf – ‘Angylion Paent’

Ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Gweithdy

Gweithdy 1: Straeon Pwytho

â Primmy Chorley a Jessie Chorley Sadwrn 11 Mai  10.30am – 4.30pm £125 Yn cynnwys cinio

LLAWN

Defnyddio geiriau neu gerdd fel ysbrydoliaeth i wneud cofrodd neu gofarwydd wedi’u pwytho. Dewch â’ch darnu ffabrig eich hun – rhai rydych chi â chysylltiad emosiynol â nhw. Darn o hen ffrog neu frethyn sydd â hanes sy’n arbennig i chi, unrhyw drysor arbennig sydd wedi’i roi o’r neilltu ac yr hoffech wnïo arno – hen lês, hen fotwm. Dewch ag edeifion gwnïo addas, nodwyddau a siswrn miniog gyda chi a hen wlân neu gerpyn ar gyfer stwffio os ydych am wneud eich darn chi’n un tri dimensiwn.

Gweithdy

Gweithdy 2: Appliqué a Phwythau Syml

â Primmy Chorley a Jessie Chorley Sul 12 Mai 10.30am – 4.30pm £125 Yn cynnwys cinio

LLAWN

Defnyddio pwythau syml a gweithio’n uniongyrchol ar y brethyn i greu darlun stori. Dewch â darn o hen flanced wlân efo chi neu frethyn addas ar gyfer y cefndir, neu hen ddarn o gynfas liain, a’ch sgrapiau ffabrig personol eich hun sydd ag atgofion neu ystyr arbennig i chi. Darn o hen gwilt neu hen wisg amser rhyfel eich mam neu ŵn babi. Dewch hefyd ag edeifion gwnïo addas, nodwyddau a siswrn miniog.

Sylwch fod mwyafrif y defnyddiau ar gael am ddim yn yr Ystafell Addysg ond dewch â’ch ffabrig, eich botymau neu eich edeifion hoff eich hun i wneud eich gwaith yn femento personol.

Gweithdy

Penwythnos ‘Hey Clay!’ Gweithdy Serameg

wedi’i ysbrydoli gan Primmy Chorley gyda Ceri Wright Sadwrn 18 Mai 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM – ond mae lleoedd yn brin felly mae’n rhaid bwcio ymlaen llaw

Gan dynnu ysbrydoliaeth o arddangosfa Primmy Chorley Byd Arall yn yr orielau byddwn yn archwilio mewn clai gan ddefnyddio dulliau llunio â llaw. Dehongli eitemau cartref cyfarwydd cyffredin – fel cwpanau, jygiau a phlatiau, arbrofi gydag ansawdd, lliw a maint arwyneb.

Yn addas ar gyfer POB oed

Gweithdy

Hanner Tymor Mai: Marciwch eich lle!

gyda Mai Thomas Dydd Iau 30 Mai 10.30am – 12.30pm £5 ffoniwch i neilltuo lle

Clwb Crefft y gellir neilltuo lle ar gyfer plant 5–11 oed

Yn y gweithdy hwn byddwn yn tynnu ysbrydoliaeth o’r arddangosfa rygiau Dan Eich Traed a chewch wneud eich matiau bwrdd eich hunain gan ddefnyddio papur eildro a dulliau coilio. Dyma gyfl e i drawsnewid wynebau byrddau moel a waliau dwl – rholiwch a throwch a gadewch i’ch syniadau dyfu!

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdy

Gweithdy deuddydd: Creu Atgofion Newydd:

dathlu archifau personol â Zoë Hillyard Sadwrn 8 a Sul 9 Mehefin 10.30am – 4.30pm £120 i gynnwys cinio

Artist tecstilau a darlithydd yw Zoë Hillyard. Gan weithio â thecstil a serameg bydd yn creu llestri ‘clytwaith serameg’ fydd yn adfywio ffawd gwrthrychau sydd wedi’u gwaredu ac wedi torri. Mae llawer o bobl â chasgliadau gwerthfawr sy’n llwythog o arwyddocâd yn eu meddiant – arteffactau sy’n darparu cysylltiadau pendant i hanes teuluol a rhanbarthol. Yn aml, yn absenoldeb dulliau rhwydd o’u dangos a’u mwynhau, cânt eu storio mewn droriau neu mewn cesys dillad dan y gwely. Bydd y gweithdy deuddydd hwn sy’n seiliedig ar bwytho â llaw yn eich helpu i archwilio ffyrdd posibl o ddefnyddio a dathlu’r casgliadau hyn a chreu atgofion newydd yn y broses. Wrth ymadael dylech deimlo’n hyderus i barhau i archwilio ffyrdd o fwynhau a dathlu eich arteffactau. Wrth wneud hynny byddwch yn ychwanegu at etifeddiaeth eich darnau a’u harwyddocâd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae sgiliau gwnio sylfaenol yn hanfodol ar gyfer y gweithdly hwn.

Gweithdy

Gweithdy deuddydd: Dosbarth Meistr

Cerfio Pren â Tom Hanson Sadwrn 22 a Sul 23 Mehefin 10.30am – 4.30pm £130 i gynnwys cinio a’r defnyddiau i gyd

Dosbarth meistr deuddydd i oedolion i ddysgu defnyddio’r offer a’r defnyddiau i greu dau neu dri gwrthrych pren tri dimensiwn wedi’u hysbrydoli gan natur.

Yn addas i ddechreuwyr

Gweithdy

Gweithdy Undydd: Gwehyddu

Helyg â Mandy Coates Sadwrn 29 Mehefin 10.30am – 4.30pm £70 i gynnwys cinio a’r defnyddiau i gyd

Dosbarth meistr undydd i oedolion i wneud basged ffrwythau gron fechan gan ddefnyddio helyg o wahanol liwiau wedi’u tyfu gartref.

Yn addas i ddechreuwyr

Sgwrs

Byd Arall – Sgwrs

Curadur yr Oriel â June Hill Sul 7 Gorffennaf 2.00pm £5 y person mae lleoedd yn brin. Ffoniwch i neilltuo lle
Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.