Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdai

Chwarae Anniben

Tymor newydd sbon o Chwarae Anniben wedi’i ysbrydoli gan GREFFT – Sesiynau y gellir eu bwcio AM DDIM â Ticky Lowe a Donna Jones.

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o Chwarae Anniben yn yr ystafell addysg.

10.00am – 11.30am

Dydd Mercher 13 Mawrth – ‘Chwarae â Chlai’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 3 Ebrill  – ‘Cegin Baent’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 8 Mai  – ‘Dan Eich Traed’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 5 Mehefin – ‘Gofodau Clyd’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 3 Gorffennaf – ‘Angylion Paent’

Ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Gweithdy

Gweithdy deuddydd: Dosbarth Meistr

Cerfio Pren â Tom Hanson Sadwrn 22 a Sul 23 Mehefin 10.30am – 4.30pm £130 i gynnwys cinio a’r defnyddiau i gyd

Dosbarth meistr deuddydd i oedolion i ddysgu defnyddio’r offer a’r defnyddiau i greu dau neu dri gwrthrych pren tri dimensiwn wedi’u hysbrydoli gan natur.

Yn addas i ddechreuwyr

Gweithdy

Gweithdy Undydd: Gwehyddu

Helyg â Mandy Coates Sadwrn 29 Mehefin 10.30am – 4.30pm £70 i gynnwys cinio a’r defnyddiau i gyd

Dosbarth meistr undydd i oedolion i wneud basged ffrwythau gron fechan gan ddefnyddio helyg o wahanol liwiau wedi’u tyfu gartref.

Yn addas i ddechreuwyr

EISOES YN LLAWN

Sgwrs

Byd Arall – Sgwrs

Curadur yr Oriel â June Hill Sul 7 Gorffennaf 2.00pm £5 y person mae lleoedd yn brin. Ffoniwch i neilltuo lle
Gweithdy

‘Llwy Garu gyfoes’ ffelt â Claire Cawte

Sadwrn 3 Awst 10.30am – 1pm neu 2.30pm – 5pm £30 y sesiwn

Gan weithio ag arlliwiau naturiol gwlân Cymreig byddwch yn dysgu sut i fondio’r edeifion cain i ffeltio llwy garu gyfoes – wedi’i ffurfio ar gen neu frigyn pigog. Byddwch yn gallu rhoi ei marc unigryw ei hun i’ch llwy drwy ei haddurno â defnyddiau wedi’u hel fel mwsogl, hadau a gwair.
Fe ddarperir y celfi a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol

Gweithdy’n gysylltiedig ag arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gweithdy brodio undydd â Kate Barlow

Sul 11 Awst 10.30am – 4.30pm £60 yn cynnwys cinio ysgafn

Bydd y gweithdy brodio undydd yn cynnwys patrymau cyfrif traddodiadol a phwythau amlinell mewn edau i greu dyluniad dathlu gwaith ysgarlad hyfryd. Yna byddwch yn addurno’r darn â dulliau gwaith aur gan ddefnyddio gwifrau ‘chipping and purl’ i ychwanegu pefriad.

Gweithdy

Create a bespoke Papercut with Helen Flynn

Sadwrn 14 Medi 10.30am – 1pm neu 2.30pm – 5pm £30 y sesiwn

Bydd Helen yn eich tywys drwy’r broses o greu toriad papur pwrpasol i ddathlu achlysur arbennig. Wedi’i ysbrydoli gan ‘sampleri’ tecstil, byddwch yn creu gwaith celf unigryw yn ymgorffori manylion personol ochr-yn-ochr â symbolau a motifau traddodiadol. Efallai yr hoffech ddod â ffotograff o’ch cartref neu linellau o gerdd neu gân i’w cynnwys yn eich dyluniad.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gwehyddu ‘Modrwy Nyth’ â Rosie Farey

Sadwrn 21 Medi 10.30am – 4.30pm £60, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn ystod y gweithdy undydd hwn bydd Rosie’n eich cyflwyno i ddulliau sylfaenol gwehyddu brwyn yn cynnwys gwehyddiad siec, paru a gwehyddu border trac – gan roi’r sgiliau a’r hyder i chi wneud eich ‘modrwy nyth’ eich hun, wedi’i haddurno â blodau llafrwyn.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gweithdy ‘Papier Mâché’ 3 diwrnod gyda Julie Arkell

Gwe 11, Sadwrn 12 & Sul 13 Hydref 10.30am – 4.30pm £300, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn y gweithdy 3-diwrnod hwn byddwch yn gwneud creaduriaid anifeiliaid ac yn adeiladu amgylcheddau iddyn nhw fyw ynddyn nhw. Gan ddefnyddio papur, glud, cardfwrdd, weiren a dulliau Papier Mâché i ffurfio eu cyrff a ffabrig, paent a gwlân ar gyfer eu dillad a’u hwynepryd.

Oherwydd y galw, byddwn yn cymryd bwciadau ar gyfer gweithdy Julie Arkell o 10.30am ar ddydd Mercher y 3 Orffennaf 2019 ar y ffôn yn unig: 01824 704774. Fe gymerir bwciadau ar sail y cyntaf i’r felin.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.