Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgwrs

Sgwrs Oriel â churadur Aelwyd

Sadwrn 3 Awst, Sadwrn 14 & 21 Medi 2pm AM DDIM dim angen bwcio

Ymunwch â churadur yr arddangosfa, Elen Bonner, i archwilio’r ffordd y gall gwrthrychau crefft cyfoes, drwy eu deunydd, eu gwneud, eu stori neu eu defnydd, feithrin synnwyr o berthyn sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn.

Gweithdy

Cewch greu Toriad Papur pwrpasol â Helen Flynn

Sadwrn 14 Medi 10.30am – 1pm neu 2.30pm – 5pm £30 y sesiwn

Bydd Helen yn eich tywys drwy’r broses o greu toriad papur pwrpasol i ddathlu achlysur arbennig. Wedi’i ysbrydoli gan ‘sampleri’ tecstil, byddwch yn creu gwaith celf unigryw yn ymgorffori manylion personol ochr-yn-ochr â symbolau a motifau traddodiadol. Efallai yr hoffech ddod â ffotograff o’ch cartref neu linellau o gerdd neu gân i’w cynnwys yn eich dyluniad.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gwehyddu ‘Nyth Fodrwyau’ â Rosie Farey

Sadwrn 21 Medi 10.30am – 4.30pm £60, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn ystod y gweithdy undydd hwn bydd Rosie’n eich cyflwyno i ddulliau sylfaenol gwehyddu brwyn yn cynnwys gwehyddiad siec, paru a gwehyddu border trac – gan roi’r sgiliau a’r hyder i chi wneud eich ‘nyth fodrwyau’ eich hun, wedi’i haddurno â blodau llafrwyn.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gweithdy ‘Papier Mâché’ 3 diwrnod gyda Julie Arkell

Gwe 11, Sadwrn 12 & Sul 13 Hydref 10.30am – 4.30pm £300, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn y gweithdy 3-diwrnod hwn byddwch yn gwneud creaduriaid anifeiliaid ac yn adeiladu amgylcheddau iddyn nhw fyw ynddyn nhw. Gan ddefnyddio papur, glud, cardfwrdd, weiren a dulliau Papier Mâché i ffurfio eu cyrff a ffabrig, paent a gwlân ar gyfer eu dillad a’u hwynepryd.

Oherwydd y galw, byddwn yn cymryd bwciadau ar gyfer gweithdy Julie Arkell o 10.30am ar ddydd Mercher y 3 Orffennaf 2019 ar y ffôn yn unig: 01824 704774. Fe gymerir bwciadau ar sail y cyntaf i’r felin.

Gweithdy

Straeon mewn pwythau â Jessie Chorley

Gweithdy undydd  Sadwrn 19 neu Sul 20 Hydref 10.30am – 4.30pm £85 sy’n cynnwys cinio ysgafn 

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar ddyluniadau brodwaith Jessie sydd wedi’u gwneud â llaw ac sy’n ymgorffori llythreniad wedi’i frodio a dulliau appliqué.

Bydd y gweithdy hwn yn dechrau â sgwrs ac arddangosiadau syml gan Jessie ynglŷn â’r ffordd o ddechrau eich straeon chi eich hun wedi’u brodio mewn pwythau. Yna fe aiff Jessie yn ei blaen i’ch cyfarwyddo chi fel grŵp ac yn unigol, wrth iddi eich helpu i greu eich stori eich hun yn ei harddull llofnod hi o bwythau ac appliqué.

Byddwch yn gweithio ar ffabrig llin naturiol fel sylfaen, ac yn gadael i’ch stori ddatblygu arnyn nhw ac ynddyn nhw. Bydd Jessie’n dangos i chi ei hoff ddulliau pwytho, yn cynnwys ei harddull llofnod sef pwythau gorwedd, rhedeg, pwythau conyn a phwythau ôl ac appliqué syml wedi’i droi â nodwydd i greu eich straeon a’ch delweddau pwythog eich hun yn eich brethyn sail ac arno.

Mae rhywfaint o sgiliau gwnïo sylfaenol yn hanfodol ar gyfer y gweithdy hwn.

Digwyddiad

Verity Pulford: Digwyddiad Arbennig

AM DDIM: Cyfarfod â’r Gwneuthurwr Sadwrn 26 Hydref 2019 10.30 – 12.30pm & 1.30 – 3.30pm

Cyfle i gyfarfod â’r artist, i gael mwy o wybodaeth a gweld y gwaith sy’n cael ei gynhyrchu yng ngham nesaf y prosiect sydd wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r prosiect hwn yn arwyddo newid sylfaenol yn arfer yr artist a dyma gyfle i drafod ei chysyniadau â hi. Bydd y preswyliad hefyd yn rhoi cyfle i brofi casgliad trin sy’n cynnwys defnydd sy’n ysbrydoli a samplau gwydr. Bydd yr artist hefyd ag arddangosfa o waith hyd yma a llyfrau braslunio a ffotograffau i chi eu gweld.

Gweithdy

Gweithdy Deuddydd ag Anne Kelly

Tŷ a Chartref Sadwrn 7 & Sul 8 Ragfyr 2019 10.30am – 4.30pm £150 yn cynnwys cinio ysgafn (rhowch wybod i ni beth yw eich anghenion dietegol, os gwelwch yn dda)

Ar y cwrs deuddydd hwn â’r awdur, artist a thiwtor Anne Kelly byddwch yn gweithio o’ch dewis chi o dŷ neu le (adeilad) sydd ag atgofion arbennig i chi. Fe ddechreuwn ni drwy ddefnyddio dulliau sylfaenol ond effeithiol, wedi’u cymryd o’i llyfrau. Bydd Anne yn dangos i chi sut i greu gludwaith cyfryngau cymysg gan ddefnyddio eitemau o’ch casgliadau chi a phethau wedi’u ffeindio mewn siopau elusen. Bydd eich darn chi’n cael ei addurno’n gyfoethog i greu swfenîr neu rodd arbennig. Gellir ei ychwanegu at ddarn mwy yn ddiweddarach os dymunir hynny. Fe anfonir rhestr lawn o ddefnyddiau ac offer atoch chi cyn y gweithdy. Bydd peiriannau gwnïo’n gynorthwyol ond nid yn hanfodol.

Beth i’w ddod efo chi? Rhestr Defnyddiau
Dewisiad o ffabrigau plaen a phrintiedig (darnau bach sy’n berthnasol i’r thema)
Ffabrig plaen (cymysgedd o gotwm neu galico), darnau bach – dim mwy na 40×40 cm
Fflaim a mat torri
Rhuban neu sgrapiau o les – botymau bach
Pritt/ffon ludio
Pensel
Siswrn papur a phapur cetris dalen A4
Blociau argraffu
Paent acrylig neu ffabrig (dim ond ychydig) a darnau bach o sbwng
Cit gwnïo ar gyfer pwytho â llaw
Siswrn ffabrig
Pinnau
Peiriant gwnïo a dewisiad o edau peiriant gwnïo

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.