Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Ynghylch Ysgolion a Cholegau

Yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gallwn gynnig i Ysgolion a Cholegau roi cyfle i blant a phobl ifanc ymgysylltu, archwilio a darganfod pob agwedd ar Gelf Gymhwysol Cyfoes er mwyn cefnogi ac ymestyn eu Dysg creadigol.

Mae gennym amrywiaeth eang o raglenni dysg ar gyfer pob oed a gallu (Cyfnodau Allweddol 1–5) megis sesiynau oriel hunan-dywys, sgyrsiau, teithiau, gweithdai dan arweiniad artist, Dosbarthiadau-meistr, adnoddau a llawer mwy.

Rydym hefyd yn cynnig offer creadigol a chymorth i athrawon ddatblygu eu harferion dysg eu hunain. Gallwn gynnig cyfleoedd i weithio’n uniongyrchol gydag artistiaid/gwneuthurwyr ac addysgwyr celf eraill i edrych ar ffyrdd newydd o ymgysylltu gyda gwaith celf, cyflwyno syniadau creadigol newydd i ehangu ymarfer yn y dosbarth, adnoddau a’r cyfle i rwydweithio a rhannu arbenigedd gydag athrawon eraill.

Rydym wedi cynhyrchu amrywiaeth o becynnau addysgol a ysbrydolwyd gan ein harddangosfeydd ac sydd hefyd yn ymgysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Am fwy o wybodaeth neu i lawrlwytho pecyn adnoddau digidol cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu sesiwn, cysylltwch â’r Swyddog Addysg Sioned Phillips e-bost: sioned.phillips@denbighshire.gov.uk Ffôn: 01824 704774

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.