Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

 Llygaid Eraill

29 Medi – 18 Tachwedd 2018

Stephen Bottomley, Melissa Cameron, Helen Carnac, David Gates, Beate Gegenwart, Kiko Gianocca, Margit Hart, Rebecca Hannon, Kirsten Haydon, Mari Ishikawa, Kaori Juzu, Fritz Maierhofer, Ruudt Peters, Ramon Puig Cuyàs, Isabell Schaupp, Bettina Speckner, Gabi Veit, Silvia Walz, Gudrun Wiesmann, Tamar De Vries Winter

Enamel a Ffotograffiaeth

‘Mae ffotograffiaeth wedi newid, ehangu a hyd yn oed twyllo ein canfyddiadau. Mae’n llestr o atgof, eto’n offeryn cywirol o hynny.

Mae’n tystio i ddiflaniad pethau, i ‘gyflwr y byd yn ein habsenoldeb’ a’r un pryd yn cynhyrchu delweddau sy’n efelychu realaeth.’ Jean Baudrillard

Bydd  Llygaid Eraill yn dod ag ystod amrywiol o artistiaid a gwneuthurwyr rhyngwladol at ei gilydd a’r rheiny’n cynnwys ffotograffiaeth fel elfen yn eu gwaith ac sydd, drwy’r ymrwymiad hwn, yn cyfrannu tuag at y sgwrs barhaus ar gynrychioliad ffotograffig yn y celfyddydau cymhwysol.

Mae’r arddangosfa’n darlunio dull unigol y gwneuthurwr o ran ffotograffiaeth, yn archwilio’r undeb rhwng gwneud a’r ddelwedd ffotograffig yn ei hystyr ehangaf. Bydd yr artistiaid a ddewiswyd yn gweithio ar raddfeydd gwahanol iawn, yn amrywio o emwaith i osodiadau ar raddfa fawr, a bydd yr artistiaid i gyd yn gweithio mewn metel. I rai gwneuthurwyr, mae ffotograffiaeth â rôl ganolog yn eu harfer, ac i eraill mae’n gyfrwng paralel, yn cael ei arddangos ochr-yn-ochr â’r gwaith neu’n arf ymchwil cuddiedig sy’n darparu’r ‘llygad arall’ sy’n ymgorffori gwrthrych y llun yn y gwaith.

Curadur: Beate Gegenwart, Cynhyrchydd: Gregory Parsons