Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1 & 2

A yw’n Bren?

27 Medi – 30 Tachwedd 2014

Peter Archer / Fred Baier / Dail Behennah / Roger Bennett / Chatwin : Martin / Eleanor Glover / Nicola Henshaw / Louise Hibbert / Eleanor Lakelin / Lina Peterson / Anthony Roussel / Sophie Smallhorn / Wycliffe Stutchbury / Rupert Williamson

Yn dwyn ynghyd 14 o wneuthurwyr unigryw, sydd, trwy eu syniadau arloesol a gwreiddiol, yn herio ein canfyddiadau traddodiadol o bren.

Rwy’n gobeithio bydd yr arddangosfa liwgar hon yn herio syniadau traddodiadol am weithio gyda phren.
Rwy’n gobeithio bydd yn peri peth syndod.
Rwy’n gobeithio bydd yn tynnu’n groes i’r ymateb i gymaint o waith wneir â llaw mewn pren drwy wahodd yr ymwelydd i edrych tu hwnt i’r arwyneb a’r sgìl o wneud i weld syniadau gwreiddiol ac arloesol bob artist unigol.
Ac rwyn gobeithio y bydd yr arddangosfa yn bleserus!

Mary La Trobe-Bateman, curadur.