Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Aelwyd

20 Gorffennaf – 13 Hydref 2019

Tua’r gofod mewnol Cymreig cyfoes

Claire Cawte, Sarah Christensen, Mandy Coates, Ann Catrin Evans, Rosie Farey, Helen Flynn, Astrid de Groot, Simon Hulbert, Llio James, Sophie Schärer, Mick Sheridan, James a Tilla Waters, Neil Wilkin, Deiniol Williams, Yusuke Yamamoto

Aelwyd: mae teitl Cymraeg yr arddangosfa hon yn gyfystyr â chartref. Drwy eu deunydd, eu gwneud, eu stori neu eu defnydd, mae’r gwrthrychau yn yr arddangosfa hon yn archwilio synnwyr sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn o berthyn a chartref.

Bydd gwrthrychau’n cynnwys carthenni wedi’u gwehyddu â llaw gan Llio James a’r rheiny’n amheuthun o gyfoes a’r un pryd yn parhau’r traddodiad dylunio tecstilau Cymreig. Llestri unigryw Deiniol Williams sy’n ymgorffori cerrig a chlai a gasglwyd o’r dirwedd Gymreig. A chyfansoddiadau print torlun leino Sophie Scharer o wrthrychau cyffredin hoff sydd ag ôl traul.

Wrth archwilio’r affinedd rydyn ni’n ei deimlo tuag at wrthrychau wedi’u gwneud â llaw mae Aelwyd yn eich gwahodd i fwynhau un llwybr posibl tua’r gofod mewnol Cymreig cyfoes.

Curadur: Elen Bonner.