Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Alison Morton

Gwehydd 15 Ionawr – 3 Ebrill 2022

Alison Morton (1946–2021) oedd un o wehyddion gwŷdd mwyaf ymroddedig ei chenhedlaeth, yn ddiweddar yn enwog am ei brethyn llin cynnil hardd a’i chroglenni. Am bedair blynedd ar ddeg olaf ei bywyd roedd yn Ymddiriedolwr y ‘Theo Moorman Trust for Weavers’, rôl yr oedd yn ymroddedig iawn iddi, yn ogystal â hiwmor amhrisiadwy a phrofiad. Bydd Canolfan Grefft Rhuthun, mewn partneriaeth â’r ‘Theo Moorman Trust for Weavers’ a chefnogaeth Ystâd Alison Morton, yn cyflwyno arddangosfa gynhwysfawr er cof am Alison.

Bydd yr arddangosfa’n nodweddu ystod o waith Alison o wahanol gyfnodau, ac, yn ogystal, bydd â’r nod o ail-greu agweddau o’i stiwdio a’i bywyd gwaith. I’r diben hwn bydd gwŷdd a chyfarpar cysylltiedig Alison yn yr oriel. Mae ffoto-draethawd cyffrous gan Matthew Evans, yn cyd-fynd â’r arddangosfa, gan iddo ffotograffu a dogfennu Alison yn gweithio ar brosiect.

Fe ysgrifennodd Ralph Turner, Cyn Gyfarwyddwr Arddangosfeydd y Cyngor Crefftau: ‘Mae tecstilau Alison Morton sydd wedi’u gwehyddu’n cynnal arbenigrwydd tawel a chain ac eto’n cadw o fewn paramedrau traddodiadol y grefft. Mae tyweli gwehyddedig Huckaback, Herringbone a Chenille sydd wedi’u gwehyddu â llaw yn ffurfio rhan o ystod y gwehydd enwog hwn. Yn amddifad o batrwm amlwg, mae mynegiant y gwehydd yn dibynnu ar weadeddau, ansawdd y gwneud a’r lliain naturiol a’r cotymau a ddefnyddir. Cedwir lliwiau’n gall, yn atalnodi’r tyweli sydd wedi’u cannu’n naturiol â borderi rhesog cynnil. Mae ansawdd y gwneud a’r llieiniau naturiol a’r cotymau a ddefnyddir. Mae effaith weledol ac apêl y tecstilau hyn yn amlwg i unrhyw un sy’n eu gweld, ond daw eu pleser mwyaf o’u defnydd dyddiol.’