Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Andrew Logan

14 Ebrill – 15 Gorffennaf 2018

‘Cornucopia’

10 mlynedd yn ôl, yn rhan o ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun, roedd yna ddathliad ac arddangosfa wrtholygol o waith Andrew: An Artistic Adventure. Mae’r arddangosfa newydd hon – neu, fel y geilw Andrew hi, ‘toreth greadigol’ – yn ddetholiad o waith newydd; yma i ddathlu ‘cyflenwad helaeth o bethau da’ yn ogystal â’n pen-blwydd 10 mlynedd.

‘Fydd gwaith Andrew Logan byth yn waith y byddech yn ei ddisgwyl. Mae’n fymryn (neu’n lawer) o theatr, crefft, cerfluniaeth, celfyddyd, ffasiwn, gemwaith a pherfformiad. Yn sicr nid yw’n bot distaw, cynnil ar bodiwm gwyn. Yn anaml y bydd sêr y ffurfafen grefft yn disgleirio’n ddisgleiriach nag Andrew Logan, felly mwynhewch.’ Jane Audas

CYHOEDDIADAU Andrew Logan An Artistic Adventure

Andrew Logan yw un o artistiaid mwyaf unigryw Prydain. Mae ei waith yn cwmpasu sawl maes o ymarfer, gan symud yn rhwydd ar draws diffiniadau confensiynol a chyfyngiadau ‘celfyddyd gain’ a ‘chelf cymhwysol’. Gan dynnu dylanwadau o ddiwylliannau ac eiconau’r dwyrain a’r gorllewin i greu casgliadau rhyfeddol ac unigryw, wedi’u gwneud o ddeunyddiau gwerthfawr, darnau o wydr a gwrthrychau canfod o naratif ei fywyd – mae ar ei antur artistig ei hun. Traethodau gan Philip Hughes, Andrew Logan, Fennah Podschies a Marina Vaizey.

200 tudalen
Clawr caled
Lliw llawn
278x280mm
ISBN 978-1-905865-03-1
Iaith: Saesneg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

I ddathlu Mae Crefft yn Cyfri, bydd ein dathliad 10 mlynedd yn cynnig disgownt arddangosfa arbennig o 50% ar bris adwerthu cyhoeddiad An Artistic Adventure. Clawr caled £45 – yn awr £22.50 Clawr meddal £35 – yn awr £17.50