Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Anna Noël

23 Ebrill – 10 Gorffennaf

Iaith Clai
Adrodd Straeon 

Rydyn ni i gyd yn mwynhau stori dda. Boed hynny’n chwedl chwilfrydig, yn ddigwyddiad lleol, neu’n hanes rhyfeddol, mae yna bleser i’w rannu wrth adrodd a derbyn straeon. Bydd Anna Noël yn consurio straeon allan o glai. O’i phlentyndod cynnar hyd y dydd heddiw, mae greddfau creadigol Anna wedi’u trwytho mewn adrodd straeon.

Yr arddangosfa hon, Adrodd Straeon, yw’r gyntaf mewn cyfres o arddangosfeydd unigol o waith gan ymarferwyr sy’n defnyddio ac yn mynegi clai mewn ffyrdd gwahanol iawn. Mae Iaith Clai: Rhan Un yn dair arddangosfa deithiol gan yr artistiaid Anna Noël, Micki Schloessingk ac Anne Gibbs. Mae pob artist yn delio â’r cyfrwng â phersbectifau, profiadau a sgiliau amrywiol iawn.

Curadur: Ceri Jones. Mae hon yn arddangosfa deithiol mewn cydweithrediad ag Oriel Mission.

Screen Shot 2017-06-01 at 17.02.38

CYHOEDDIADAU Anna Noël

Iaith Clai
Adrodd Straeon

Mae’r cyhoeddiad hard sydd wedi’i ymylbwytho i gyd-fynd â’r arddangosfa gyntaf mewn cyfres o arddangosfeydd unigol o waith gan ymarferwyr sy’n defnyddio a mynegi clai mewn ffyrdd gwahanol iawn.

28 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 148x210mm
ISBN: 978-1-905865-77-2
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£4.50