Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Anne Gibbs

22 Gorffennaf – 24 Medi 2017

Iaith Clai: Llonydd

Cymer Anne yr amser i stopio, edrych a myfyrio ar yr hyn mae’n ei weld a phrofi. Mae’n gweld i arsylwi’r hyn sydd yn aml yn cael ei anwybyddu, boed yn goeden ar fryn gwnawn ei weld bob tymor neu gyffordd heol awn heibio bob dydd. Mae Anne yn adnabod y prydferthwch mewn pethau a chydnabod y poen, y ddau’n aml yn annisgwyl. Yn ei gwaith serameg cain gwelwn freuder llonydd yn aml wedi ei gwrthgyferbynnu a gwrthrychau garw, darganfedig. Efallai gwnâi pin metel drywanu arwyneb llyfn, caiff ochr llym ei adael ar wrthrych a fyddai’n cael ei ddefnyddio heblaw am hynny.

Mae Anne yn modelu a chastio’r gwaith yn tsieni asgwrn, gan ddefnyddio palet lliw llachar. Mae’r serameg cerfluniol mae’n ei arddangos, weithiau mewn parau ac weithiau mewn grwpiau mawr, wedi eu hamharu gan wrthrychau mae wedi eu casglu. Mapia gwaith Anne taith ei bywyd hyd yn hyn ac mae’n gwneud hyn heb dybio ar beth welwn ni, y gwylwyr, ynddo. Cyfle i ni rannu a dathlu corff newydd o waith gan Anne yw Llonydd fel teithia i leoliadau ar draws Cymru. Mae’r arddangosfa yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyfrannu.

Llonydd: Arddangosfa yn Iaith Clai: arddangosfa Deithiol Genedlaethol y Mission Gallery. Curadur: Ceri Jones.

Screen Shot 2017-06-01 at 17.02.38

CYHOEDDIADAU Anne Gibbs

Iaith Clai
Llonydd

Mae’r cyhoeddiad hardd hwn â phwythau ymyl yn cyd-fynd â’r drydedd arddangosfa mewn cyfres o arddangosfeydd unigol o waith gan ymarferwyr sy’n defnyddio ac yn mynegi clai mewn ffyrdd gwahanol iawn.

28 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 148x210mm
ISBN:978-1-905865-85-7
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£4.50