Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gofodau Prosiect Cwrt A a B

Anweledig

Tachwedd 2018 – Ionawr 2019

Gan nodi ein 10fed pen-blwydd mae Anweledig yn dangos astudiaeth a gomisiynwyd yn arbennig, o agweddau ‘anweledig’ y Ganolfan.

Arddangosfa ddeublyg gan Stephen Heaton yw Anweledig ac mae i’w gweld yng Ngofodau Prosiect A a B.

Eiliadau darfodedig, diflanedig, a fethir yn aml gan y gwyliwr achlysurol. Golygfeydd hudolus fydd yn digwydd mewn bywyd go iawn ac yn cael eu hesgeuluso a’u methu’n aml gan y gwyliwr achlysurol, ond sy’n llunio enydau ein bywydau dyddiol.

Mae Gofod Prosiect A yn dangos delweddau ffotograffiaeth stryd Stephen o bob cwr o’r byd. Mae Anweledig yn disgrifio profiad y ffotograffydd, yn mynd yn ddisylw drwy olygfa, byth yn ymyrryd â’r stori sy’n datblygu, dim ond yn sylwi arni ac yn ei chofnodi. Wedi’i gyplysu â hyn mae’r ystyron cynnil, eilaidd yn aml ac anweledig sydd yna o fewn pob delwedd.

I nodi 10fed pen-blwydd y Ganolfan, mae Gofod Prosiect B yn dangos astudiaeth sydd wedi’i chomisiynu’n arbennig, o agweddau ‘anweledig’ y Ganolfan – newid arddangosfeydd, ymdrin â chelfyddyd, pacio, arddangos a’r gwaith anhygoel ymroddedig a medrus sydd ei angen i ddod â’r arddangosfeydd yn fyw.

www.stephenheaton.com