Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 2

Arddangosfa Ranbarthol Ymgolli mewn Celf

Ionawr – Mawrth 2017

Gydag Ymgolli mewn Celf wedi’i chynnal yn llwyddiannus yng Nghanolfan Grefft Rhuthun dros y chwe blynedd ddiwethaf, a chyda chynnal prosiectau rhanbarthol wedi’u hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru’r hydref diwethaf yn siroedd cyfagos Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam, fe ymgeisiodd Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych am gyllid pellach gan Gyngor Celfyddydau Cymru i barhau i weithio’n rhanbarthol â phobl sy’n byw â dementia.

Daw’r arddangosfa hon â gwaith a wnaethpwyd gan grwpiau ar draws y pedair sir, at ei gilydd.

Fe ddigwyddodd y pedwar prosiect sydd wedi’u cynnwys yn yr arddangosfa hon rhwng mis Medi a Mis Rhagfyr 2016.

Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych, Cyngor Sir Ddinbych ddechreuodd yr arddangosfa Ymgolli mewn Celf. I gael gwybodaeth bellach ar y cysyniad Ymgolli mewn Celf, cysylltwch â Swyddog Celfyddydau Sir Ddinbych Siân Fitzgerald ar sian.fitzgerald@denbighshire. gov.uk 01824 708216.

* Datblygwyd y prosiect gyda chefnogaeth engage Cymru a Chanolfan Ddatblygu Gwasanaethau Dementia, Prifysgol Bangor.

screen-shot-2016-11-28-at-14-20-49