Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1, 2 & 3

Arddull Japaneaidd : Dylunio Cynhaliol

1 Ebrill – 24 Mehefin 2012

Mae Arddull Japaneaidd : Dylunio Cynhaliol yn dymor o arddangosfeydd sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr Canolfan Grefft Rhuthun brofi peth o waith mwyaf diddorol y byd o Japan. Mae Arddull Japaneaidd : Dylunio Cynhaliol yn dangos sut mae artistiaid a chymunedau dylunio yn gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr i ddatblygiad cynhaliol drwy ganolbwyntio ar y berthynas rhwng y traddodiadol a’r arloesol. Mae’n arddangos sut mae nerth yr ysbryd dynol yn gallu chwarae rhan allweddol mewn datblygiad cynhaliol, a’r rhan bwysig mae dylunio effeithlon yn chwarae wrth gynnal yr amgylchfyd.

Edrychwch ar archif y wefan yma

 

Japan logos

CYHOEDDIADAU Casgliad Hale o Serameg Tōhoku

Cafodd y casgliad unigryw yma o serameg traddodiadol o ranbarth Tōhoku ei gasglu’n ddyfal gan David ac Anne Hale tra roedd David yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Tōhoku o 1966-72 ac yn arddangos gryn 58 darn o’r 220 o wrthrychau yn ei gyfanrwydd yn nghasgliad Hale. Traethodau gan David Hale, Philip Hughes, Jane Wilkinson.

68 tudalen
Clawr caled
Lliw llawn
250x225mm
ISBN 978-1-905865-45-1
Iaith: Saesneg neu Gymraeg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

£18.00 + £3 p&p