Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Argraffiadau sy’n Aros

21 Gorffennaf – 23 Medi 2018

Scott Benefield, Adam Buick, Sebastian Cox, Ashraf Hanna, Nicola Henley, Walter Keeler, Andrew Lamb, Ptolemy Mann, John McKeag, Eleri Mills, Liz Nilsson, Helen O’Connell, Cillian Ó Súilleabháin, Mourne Textiles, Adi Toch, Paul Wearing, Neil Wilkin, Yusuke Yamamoto

Mae Argraffiadau sy’n Aros yn edrych yn fanylach ar y ffordd y bydd pobl crefftau’n gwneud a’r prosesau y byddan nhw’n eu defnyddio i gynhyrchu gwrthrych a fydd yn para. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu’r ffordd y bydd gwrthrychau’n cael eu saernïo – gwrthrychau a fydd yn eiddo etifeddol y dyfodol; darnau ag ansawdd diamser wedi’u llunio o’r deunydd crai goraf gyda gonestrwydd a chywreinrwydd.

Gall crefft gynnig rhywbeth unigryw, pwrpasol a phersonol i ni. Mae’r gwneuthurwyr-ddylunwyr dewisol hyn yn rhagori yn eu sgiliau gwneud creadigol personol ac yn cynnwys eu llofnod, peth ohonyn nhw’u hunain ym mhob gwrthrych y byddan nhw’n ei wneud. Mae’n rhaid dathlu eu sgiliau eang nid gadael iddyn nhw gael eu taflu i’r cysgod yn ein byd modern ni o ddefnyddwyr.

Wrth archwilio’r arbennig, byddwn hefyd yn archwilio casglu – mae’n beth arbennig iawn comisiynu darn cwbl newydd o emwaith neu ddodrefn, pan allwch drafod ei briodweddau â’i grëwr a chael ei wneud i ffitio’n union, i ddeall ble mae tarddiad y defnyddiau, sut y bydd yn cael ei ddylunio, ei roi at ei gilydd a’i orffen. Mae’r arddangosfa’n ystyried y broses o gomisiynu ac yn siarad â chasglwyr crefft gyfoes am eu rheswm am ddewis buddsoddi mewn dawn gyfoes.

Curadur Argraffiadau sy’n Aros yw Gregory Parsons ac fe’i cynhyrchir mewn partneriaeth â ‘The National Design and Craft Gallery’, Kilkenny, Iwerddon