Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Audrey Walker

21 Gorffennaf – 23 Medi 2018

Arsylwadau – golwg yn ôl

Yn y flwyddyn hon o ddathliadau yn Rhuthun, rydyn ni’n nodi cysylltiad tymor hir yr oriel ag Audrey Walker wrth iddi gyrraedd 90 oed. Mae cipolygon, cyfarfodydd, gwenau mewnol byrhoedlog, pleserau syml bywyd wedi swyno’r artist ers amser, fel y mae gallu delweddau sy’n ganrifoedd oed i wneud cysylltiadau pwerus â heddiw. Mae Arsylwadau yn olrhain y diddordebau hyn dros bum degawd o waith mewn edau, pwythau a brethyn sydd wedi’u casglu ynghyd o gasgliadau cyhoeddus a phreifat yn y DU ac Unol Daleithiau America.

“Pan ysgrifennir hanes celfyddyd tecstilau Prydeinig, yna bydd enw Audrey Walker yn ymddangos yn amlwg.” Dr Jennifer Harris

Curadwyd gan June Hill.