Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Automata

6 Rhagfyr 2014 – 25 Ionawr 2015

John Grayson / Richard Hackney / Andy Hazell
Fi Henshall / Keith Newstead / Clare Pattinson / Robert Race
Lisa Slater / Matt Smith / Timberkits / Melanie Tomlinson

Awtomaton; dyfais fecanyddol symudol wnaed i efelychu bod dynol.

Mae awtomata yn ffynhonnell dirgelwch ac afiaith. Maent wedi bod gyda ni ers miloedd o flynyddoedd; ceir rhai enghreifftiau ym mytholeg Groeg, wedi eu bwriadu fel offer, teganau, eilunod crefyddol, neu brototeipiau ar gyfer egluro egwyddorion gwyddonol sylfaenol. Mae plant wrth eu bodd â nhw, ac oedolion hefyd wedi’u cyfareddu ac yn diddori yn y gwrthrychau rhyngweithiol hyn; rydym i gyd wrth ein bodd yn gwthio botwm neu droi handlen a gweld rhywbeth yn digwydd o flaen ein llygaid. Mae’r arddangosfa hon yn dangos grŵp o awtomata gan un ar ddeg o wneuthurwyr o Brydain sydd wedi datblygu dulliau eu hunain i wneud i bethau symud. Mae rhai, o bosib, yn mynd â ni yn ôl at beiriannau slot ar rodfeydd-môr ein plentyndod, lle byddai ffigwr yn llamu’n fyw gan ein gadael yn gegrwth gyda syndod!

Curadwyd gan Gregory Parsons.