Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1, 2 & 3

Basgedwaith

Rhythm, Adnewyddiad ac Ailddyfeisiad 25 Medi 2021 – 9 Ionawr 2022

‘Mae’r arddangosfa Basgedwaith: Rhythm, Adnewyddiad ac Ailddyfeisiad yn dafell weledol ar draws gwneuthuriad basgedi cyfoes ledled y Deyrnas Unedig. Mae yna waith oddeutu 35 o wneuthurwyr yn gorlifo dros pob un o’r tair oriel yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Mae’r arddangosfa’n dangos yr hyn a wneir heddiw – a chan bwy – ar draws yr amrywiaeth hardd o siapiau, defnyddiau a gwehyddiadau basgedwaith.’ Jane Audas, Awst 2021

Ochr-yn-ochr â’r arddangosfa fe fydd yna gyfres o ddigwyddiadau’n cynnwys prosiect Dr Stephanie Bunn, Grymoedd mewn Cyfieithiad sy’n edrych ar fasgedwaith, anthropoleg gymdeithasol a mathemateg, a bydd y grŵp yn preswylio yn Rhuthun am nifer o ddyddiau ym mis Hydref. Fe fydd yna hefyd ran o Oriel 2 sy’n canolbwyndio ar sawl un o fasgedi’r Gymdeithas Crefftau Treftadaeth sydd mewn perygl ac mewn perygl critigol.

Curadwyd gan Gregory Parsons

Arddangoswyr: Lisa Atkin, Ewen Balfour, Rachel Bower, Hilary Burns, Mary Butcher, Mandy Coates, Mary Crabb, Colette Davies, Alison Dickens, Ecolistic Artworks: Tina Cunningham, Rosie Farey, Kevin Gauld, Josey Goodin, Charlie Groves, Dalila Hamiche, Tim Johnson, Geraldine Jones, Owen Jones, Annette Mills, Sue Morgan, Annemarie O’Sullivan, Sarah Paramor, Polly Pollock, Clare Revera, Pip Rice, Patrizia Sascour, Judy Simmonds, Lorna Singleton, Rachael South, Louise Tucker, Lois Walpole, Lucy Williams, John Williamson, Willow with Roots: Jenny Crisp & Isabelle Wilkes