Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Cewch eich ysbrydoli! Cyfranogwch!

Beth yw Crefft? Addurn

Hydref / Gaeaf 2015 tan 13 Mawrth 2015

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn falch iawn i lansio Addurn, thema’r tymor nesaf.

Mae’r cyfan am addurno y tymor hwn, boed yn ddyluniadau papur wal, addurniadau Nadolig, patrymau neu anifeiliaid addurniadol – mae popeth wedi’i orchuddio!

Dewch i addurno waliau ein stiwdio! Bydd ein gofod adnoddau yn cynnwys gweithgaredd ymarferol newydd gynlluniwyd gan yr artist Eleri Jones. Bydd cyfle i chi ymuno i ‘addurno’r’ gofod gyda’ch dyluniadau, lluniadau, collage a darluniau eich hunain. Wedi’i ysbrydoli gan W sydd am Bapur Wal yn Oriel 1.

Mae Eleri Jones yn artist sy’n byw a gweithio yng ngogledd Cymru gyda’i gwaith yn cael ei ysbrydoli’n fawr iawn gan ei hamgylchoedd gwledig – ei theulu a’i magwraeth ar fferm. Bydd Eleri yn gweithio gyda nifer o ysgolion cynradd Sir Ddinbych yr hydref hwn fel rhan o’r prosiect Beth yw Crefft?

‘Gwneuthurwyr’ Proffesiynol: Bydd dau wneuthurwr newydd yn ymuno â’n gofod ‘Casgliadau Gwneuthurwyr’ – y seramegydd Lowri Davies a’r dylunydd tecstilau Ptolemy Mann. Dewch i gyffwrdd eu gwaith… Gweld sut y maent yn defnyddio addurno… Archwilio a darganfod y cyfrinachau y tu ôl i’r modd maent yn gwneud eu gwaith eithriadol.

Ydych chi wedi cymryd rhan? Casglwch eich bathodyn tymor rhad ac am ddim! Casglwch fathodynnau’r pedwar tymor a gallwch hawlio bag am ddim! 

Mae’r pecyn ‘Addurn’ adnoddau llawn o ffeithiau a gwybodaeth ar gael i’w lawrlwytho AM DDIM yma

Lawrlwythwch y pecyn adnoddau ‘Deunydd’ o’n hadnoddau dudalen fan yma

Ariannwyd y Tymor a’r prosiect hwn gan Sefydliad Paul Hamlyn.

Screen Shot 2015-09-21 at 15.58.23

CYHOEDDIADAU Beth yw Crefft? Addurn Pecyn adnodd

Mae’r Pecyn Adnoddau Addurn Beth yw Crefft? yn llawn o dasgau a gwybodaeth ac ar gael i’w brynu o Ganolfan Grefft Rhuthun.

40 pages, tudalen, Lliw llawn, 210x297mm
ISBN: 978-1-905865-75-8
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E:thegallery@rccentre.org.uk

£3.00