Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Cewch eich ysbrydoli! Cyfranogwch!

Beth yw Crefft? arddangosfa ddathliadol

18 Chwefror – 23 Ebrill 2017

I ddathlu diwedd ein rhaglen 2 flynedd Beth yw Crefft? ynghyd ag agoriad ein harddangosfa GWNEUD yn ein 3 prif oriel, mae’r arddangosfa hon yn dogfennu taith ddatblygu ac etifeddiaeth adnoddau ein cynulleidfa dros 2 flynedd ac etifeddiaeth yr adnoddau, wedi’i ariannu gan The Paul Hamlyn Foundation.

Yn ystod ein taith rydyn ni wedi darganfod amrywiaeth o ffyrdd o gynnwys ystod gyfan o gynulleidfaoedd newydd yng ngwaith y Ganolfan: a chychwyn hyn i gyd oedd y cwestiwn Beth yw Crefft? Yna:

Pwy sy’n ei gwneud?

Pam maen nhw’n ei gwneud hi?

Ydi crefft o bwys?

Fe ofynnon ni i bobl: Cewch eich Ysbrydoli! Cyfranogwch!

Mae’r arddangosfa hon yn ddathliad gweledol o’r holl weithgareddau, digwyddiadau a phrosiectau cymunedol sydd wedi’u cynnal yn ystod y prosiect. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys ffilm ddogfen gyda chyfweliadau â phobl sy’n ymwneud â’r prosiect, wedi’i chynhyrchu gan Idle Fire Productions.

Mae’r grwpiau dan sylw wedi cynnwys:

– Sesiynau Chwarae Annabel – Grwpiau rhieni a phlant bach
– Sesiynau Blas ar Grefft – i bobl 60 oed+
– Dylunydd Wneuthurwr – â phobl fiancé Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS)
– A llawer mwy…

Yn ystod y 4 tymor, dros 2 flynedd y rhaglen hon, fe fu’r gofod(au) rhyngweithiol ar agro ac am ddim am 560 o ddyddiau. Rydyn ni wedi cofnodi cyfanswm o 28,607 o ymwelwyr hyd yma, ac yn dal i gyfri…

Dymuna Canolfan Grefft Rhuthun ddiolch i’r hola Artistiaid / Gwneuthurwyr, Cefnogwyr Crefft ac yn enwedig y grwpiau cymunedol sydd wedi bod yn ymwneud â’r prosiect ac yn cymryd rhan ynddo.

Fe ariannwyd y prosiect Beth yw Crefft? gan y Paul Hamlin Foundation.

 

Screen Shot 2015-09-21 at 15.58.23