Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Cewch eich ysbrydoli! Cyfranogwch!

Beth yw Crefft? Deunydd

Haf 2015

Dewch i lawr i’r Gofod Adnoddau newydd, Cewch eich ysbrydoli! Cyfranogwch! with films, objects to touch, gyda ffilmiau , gwrthrychau i gyffwrdd, ‘Makers Casgliadau’ gan yr artist tecstilau Michael Brennand-Wood a ceramegydd Claire Curneen a mwy.

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn hynod falch o lansio rhaglen newydd a chyffrous o’r enw Beth yw Crefft? Yn rhan o’r prosiect hwn byddwn yn ymgymryd â rhaglen 2 flynedd o ddatblygu cynulleidfa, allgymorth a rhaglen o gymyn-adnoddau sy’n cynnwys gofod adnoddau dynodedig newydd ar-lein yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Rydym am ddychwelyd i’r cwestiynau sylfaenol ynglŷn â natur crefft a’i pherthynas â bywyd dyddiol. Beth yw Crefft? Pwy sy’n ei gwneud? Pam gwneud hynny? Ydi crefft o bwys?

Rydyn ni’n gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan y rhaglen yma ac, yn bwysicach, y byddwch yn cyfranogi! Rydyn ni’n dechrau tymor yr haf â’n thema gyntaf ‘Deunydd’.

Beth yw Crefft? – Deunydd Yn hanesyddol byddai artistiaid a chrefftwyr yn cael eu deunydd dewisol o’u hamgylchedd naturiol. Yn yr ugeinfed ganrif fe fu yna archwilio adnoddau newydd mewn ymgais i ddarganfod beth allai celfyddyd fod ac o beth y gellid ei gwneud. Wrth i ffiniau celf a chrefftau barhau i ehangu, felly hefyd y mae’r ystod ymddangosiadol ddiddiwedd o ddeunydd sydd ar gael i wneud gwrthrychau. Yn ddiweddar, rhoddwyd mwy o bwyslais ar ddefnyddio adnoddau adnewyddadwy a deunydd ailgylchu lle bydd hynny’n bosib – Julie Robson.

Yr haf hwn byddwn yn ymchwilio rhai o’r defnyddiau a’r gwahanol ddibenion y maen nhw wedi eu defnyddio ar eu cyfer drwy ein rhaglen haf o ymgysylltu. Gofod Adnoddau – Ffilmiau, pecyn dysgu, ‘Makers Collections’ gan yr artist tecstilau Michael Brennand-Wood a’r seramegydd Claire Curneen a mwy.

Mae’r pecyn ‘Deunydd’ adnoddau llawn o ffeithiau
a gwybodaeth ar gael i’w lawrlwytho AM DDIM  yma

Arddangosfa – Archwilio ‘Deunydd ond â gwahaniaeth’ – prosiect Arts & Business Cymru a cwmni Jones Bros. Civil Engineering. Y tymor hwn mae Canolfan Grefft Rhuthun wedi bod yn cydweithredu â Jones Bros. i gynnal prosiect sy’n archwilio meysydd sydd o gyd-ddiddordeb o fewn y diwydiant peirianneg a’r celfyddydau. Fe ymwelodd disgyblion o Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Penbarras ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd â’r Ganolfan Grefft ym mis Mai ar gyfer gweithdy a oedd yn ymwneud â thrawsnewid y deunydd ‘gwastraff’ a roddwyd gan Jones Bros. yn waith celfyddydol, gan ddefnyddio weiren, plastig, raffia a rhwymynnau cebl wedi’u hailgylchu i greu cerfluniau lliwgar 3D efo’r artist tecstilau Bella Leonard. Bydd y gwaith celf a’r adnoddau a grëwyd yn ystod y sesiynau hyn yn cael eu harddangos yn y Ganolfan Grefft yn ein gofod newydd drwy gydol gwyliau’r haf er mwyn i bawb ddod i’w gweld a’u mwynhau.

Screen Shot 2015-06-25 at 16.02.57

 

 

Caiff y tymor hwn o Beth yw Crefft? ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhan o’u rhaglen ‘Ein Gofod’.

CYHOEDDIADAU Beth yw Crefft? Deunydd Pecyn adnodd

Mae’r Pecyn Adnoddau Deunydd Beth yw Crefft? yn llawn o dasgau a gwybodaeth ac ar gael i’w brynu o Ganolfan Grefft Rhuthun.

32 tudalen, Lliw llawn, 210x297mm
ISBN: 978-1-905865-13-0
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E:thegallery@rccentre.org.uk

£3.00