Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Beverley Bell-Hughes: Adleisiau Llanwol

28 Tachwedd 2020 – 22 Mai 2021

Mae Adleisiau Llanwol yn cyflwyno corff newydd o waith gan Beverley Bell-Hughes, rhan helaeth ohono wedi’i gynhyrchu’n arbennig ar gyfer yr arddangosfa hon yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn ystod cyfnod clo’r Cofid. Daw ysbrydoliaeth Bev ar gyfer ei gwaith seramig o Forfa Conwy, traeth tywodlyd a thorlan cregyn gleision ym Mae Conwy, dim ond 5 munud yn y car o’i chartref. Yn amlach na pheidio, yn hwyr yn y prynhawn yn dilyn diwrnod o wneud (a than bwysau gan ei chi, Ben) bydd yn cerdded hyd y tywod yno. ‘Mae’r traeth wedi bod yn ddistaw heb yr holl dwristiaid,’ meddai, ‘ac mae hynny’n fendigedig’. Bydd yn hoff o ymweld â’r traeth wedi i’r llanw fynd allan. Bydd y trolifau a’r craciau a adewir yn y tywod, ynghyd â cherrig a chregyn wedi’u cribinio, yn bwydo i mewn i’w gwaith: ‘Enw’r arddangosfa yw Atseiniau Llanwol oherwydd bydd popeth y byddaf i’n ei wneud yn ymwneud â’r môr a’r traeth. Awgrym yw’r adlais; rhywbeth i’w wneud â’r môr ond nid yr hyn a welwyd yn union.’

Bydd Bev yn meddwl am ei gwaith yn ei harddangosfeydd solo fel grwpiau o ddarnau serameg unigol wedi’u rhoi gyda’i gilydd; grŵp o ddarnau sy’n ategu ei gilydd. Bydd angen gofod ar ei gwaith, meddai, ac ni fydd yn edrych yn dda ‘wedi’i ‘annibennu’. Bydd angen i rai o’i darnau fod yn uchel, oddi ar y llawr, gan fod y gwaelodion yn bwysig iawn a gellir troi rhai ohonyn nhw ar eu hochrau. Yma yn Rhuthun mae yna ofod i wneud cyfiawnder â’i gwaith. Mae’r arddangosfa gyfan yn sôn am ei charwriaeth â’r môr. Mae serameg Bev, mewn gwirionedd, yn ymwneud cymaint â’r môr, maen nhw’n edrych fel y dylen nhw arogli’n hallt. Maen nhw’n ffyddlon i’w holl atgofion hi (a ninnau) o lannau môr, o foroedd elfenaidd garw a’r patrymau a adewir mewn tywod gan lanwau pwerus. O weld ei chrochenwaith hi, nid yw’n syndod o gwbl fod yn well gan Bev i’w hawen – natur – fod braidd yn ysgythrog: ‘Rydw i’n hoff o fynd i’r traeth pan fydd y tonnau’n eithaf cryf. Rydw i wrth fy modd â stormydd taranau a thonnau enfawr. Rydw i’n hoff o’r glaw hefyd a’r gwynt ar y traeth. Rydw i’n ei hoffi’n wyllt.’