Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Beverley Bell-Hughes

Cyfres Porthol Serameg 17 Ionawr 2023 – 16 Ebrill 2023

…………….

Cyfres o waith crefft mewn ffocws gan wneuthurwyr serameg Cymreig
Curadur y gyfres: Wendy Lawrence

…………….

Daw ysbrydoliaeth Bev ar gyfer ei gwaith seramig o Forfa Conwy, traeth tywodlyd a thorlan cregyn gleision ym Mae Conwy, dim ond 5 munud yn y car o’i chartref. Yn amlach na pheidio, yn hwyr yn y prynhawn yn dilyn diwrnod o wneud (a than bwysau gan ei chi, Ben) bydd yn cerdded hyd y tywod yno. Bydd yn hoff o ymweld â’r traeth wedi i’r llanw fynd allan. Bydd y trolifau a’r craciau a adewir yn y tywod, ynghyd â cherrig a chregyn wedi’u cribinio, yn bwydo i mewn i’w gwaith.

Mae serameg Bev, mewn gwirionedd, yn ymwneud cymaint â’r môr, maen nhw’n edrych fel y dylen nhw arogli’n hallt. Maen nhw’n ffyddlon i’w holl atgofion hi (a ninnau) o lannau môr, o foroedd elfenaidd garw a’r patrymau a adewir mewn tywod gan lanwau pwerus. O weld ei chrochenwaith hi, nid yw’n syndod o gwbl fod yn well gan Bev i’w hawen – natur – fod braidd yn ysgythrog: ‘Rydw i’n hoff o fynd i’r traeth pan fydd y tonnau’n eithaf cryf. Rydw i wrth fy modd â stormydd taranau a thonnau enfawr. Rydw i’n hoff o’r glaw hefyd a’r gwynt ar y traeth. Rydw i’n ei hoffi’n wyllt.’

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu