Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Billy Adams

Cyfres Porthol Serameg 9 Ebrill – 22 Mai 2022

…………….

Cyfres o waith crefft mewn ffocws gan wneuthurwyr serameg Cymreig
Curadur y gyfres: Wendy Lawrence

…………….

“Mae’n well gen i aros o fewn cylchoedd fformat y llestr, ond eto’n caniatáu iddyn nhw fabwysiadu hunaniaeth gerfluniol nodedig. Bydd ymylon, handlenni, ffurf a chydbwysedd yn gyffredin mewn serameg draddodiadol, er hynny byddaf yn eu gosod mewn strwythur integredig unigryw sy’n eu dyrchafu y tu hwnt i’w swyddogaeth ganfyddadwy eu hunain ac felly’n rhoi iddyn nhw ystyr arall. Fe gydnabyddir eu ffurfiau terfynol fel jygiau, powlenni a llestri, er hynny y maen nhw’n cynrychioli dadleuon dwys ynglŷn â materion cysyniad unigolyn ac atgof o dirwedd sy’n fythol gyfnewidiol.”

Mae mwyafrif fy narnau i wedi’u llunio â llaw gan ddefnyddio dulliau slabio yn hytrach na choiliau, a phob un yn ymgorffori rhyw fath o elfen dafledig. Fel rheol yr elfen dafledig yw’r gwaelod neu’r cylchoedd sydd wedi’u hymgorffori.

Byddaf yn cynnwys yr elfennau tafledig am ddau reswm: y cyntaf yw fy mod i mewn gwirionedd yn mwynhau taflu, ond ni allaf gipio (ar yr olwyn) natur fy ffynhonnell a’r arwynebau yr wyf am eu darlunio. Yr ail reswm yw bod ymgorffori modrwy aur lefn mewn peth o’m gwaith i, yn amlygu arwynebau’r ffurf ac yn gweithio fel  gwrthwyneb deuaidd i’r darn cyfan.

Bydd pob darn o waith yn cael ei danio rhwng pedair a phum gwaith.  Yn dilyn y taniad ‘bisquit ‘safonol, byddaf yn defnyddio gwydredd 1280 ac yn dilyn hynny â thaniad gwydredd 1100 , yna taniad gwydredd 1040, a diweddu yn y man â thaniad gloywedd 795. Wedi i’r gwydreddau gael eu chwistrellu, cânt eu rhwbio i ffwrdd yn gyfeiriadol i amlygu craffterau gweadedd yr arwyneb.Yn dilyn hyn, fe ailadroddir yr un broses o wydreddu i adeiladu geirfa gyfoethog o arlliwiau a lliwiau. Y canlyniad yw arwyneb unigryw, sy’n nodweddiadol yn holl ffurfiau fy serameg i.

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu