Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Jane Adam: BYTH YR UN AFON

18 Ionawr – Gorffennaf 2020

“Fe sylweddolais pan oeddwn yn eistedd ar y Tiwb un diwrnod yn y Saithdegau yn edrych ar y bobl gyferbyn, fod arnaf eisiau gwneud gemwaith. Fe sylweddolais mai’r hyn yr oeddwn â gwir ddiddordeb ynddo fel gwneuthurwr oedd y gwahanol ffyrdd y byddai pobl yn dewis mynegi eu hunigolrwydd mewn byd sy’n fwyfwy homogeneiddiol. Daeth yn genadwri i mi wneud gemwaith a fyddai’n adlewyrchu mor onest ag sydd bosib fy mhrofiad i fy hun o gyfoeth ac amrywiaeth bywyd cyfoes, yn y gobaith y byddai pobl eraill yn canfod ynddo adleisiau o’u profiadau eu hunain. Hyd heddiw does dim sy’n rhoi mwy o falchder i mi na gweld darn o’m gwaith i’n cael ei wisgo a’i ddehongli gan ddieithryn.

Am bron i ddeugain mlynedd yn awr fe fûm yn ymwneud ag arloesi ac arbrofi gydag alwminiwm wedi’i anodeiddio – metel sy’n cynnig posibiliadau unigryw a diderfyn o ran lliwiad a gwneud marciau. Yn ddiweddarach, fodd bynnag, rwyf hefyd wedi bod yn gweithio â metelau gwerthfawr: arian, aur a deufetel (ymdoddiad o’r ddau). Mae fy ngwaith i’n archwilio cnawdolrwydd, yn natur y ffurfiau eu hunain a’r teimlad sydd iddyn nhw wrth eu trin a’u gwisgo. Drwy ddod yn rhan o brofiad ac o hunanfynegiant y gwisgwr fe drawsnewidir ac fe gyflawnir fy ngemwaith i.

Rwyf i wedi newid ac felly hefyd fy mherthynas â’m gwaith. Y dyddiau hyn mae fy ffocws yn llai ar alwadau ennill bywoliaeth ac yn fwy nag erioed ar fodlonrwydd personol a chreu darnau sydd ag ystyr i mi. Felly rwy’n myfyrio ar fy nghyfeiriad yn y dyfodol fel gemydd yn ogystal ag edrych yn ôl ar y gorffennol.”

Bydd yr arddangosfa’n rhoi lle amlwg i amrywiaeth o ddarnau archif gemwaith Jane dros y pymtheng mlynedd ar hugain diwethaf, ynghyd â gwaith newydd mewn metelau gwerthfawr ac mewn alwminiwm wedi’i anodeiddio a’i lifo.

Mewn cysylltiad â’r Bluecoat Display Centre