Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Prosiect Cwrt Gofod A

Paul Emmanuel ‘Capel Gwastadrwydd Blewog’

Tachwedd – Rhagfyr 2019

Mae Paul wedi bod ar breswyliad yma yn Rhuthun yn gynnar ym mis Tachwedd yn arbrofi â phigmentau a phrintio; ac mae’r arddangosfa hon o weithiau a gynhyrchwyd, a’r dylanwadau a archwiliwyd, yn ffurfio rhan o’i Daith Cymru Greadigol.

Capel Gwastadrwydd Blewog. Prif ffocws fy arfer i yw dal pigmentau mewn blew anifeiliaid; ar nodweddion ffisegol cnu a’r ffyrdd y gellir ei drin. Mae fy niddordeb mewn defnyddio pigment yn cyfeirnodi iaith anifeiliaid o wneud marciau yn y dirwedd a marciwr defaid yn benodol. Fel y bydd Lle ac ardal arall o Ffin, mae Capel Nantyffin yn cynnig pwynt cynnil iawn i ddatblygu syniadau newydd am y ffordd y bydd dylanwadau a gosodiadau, yn ogystal â llawer o ffactorau cyfranogol eraill, yn effeithio ar ein safbwyntiau.

Llosgi Cnu. Drwy’r gefnogaeth a gynigiwyd gan Wobr Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru, gallais ymchwilio pigment o bersbectif newydd. Y persbectif hwn oedd edrych ar drawsleoliad lle go iawn drwy ddefnyddio peth o’i briodweddau ffisegol allweddol i ffurfio lliw y gellir ei ddefnyddio. I sylweddoli’r syniad hwn, fe deithiais i ddinas Nara, Japan lle bydd saernïo Sumi neu ffyn inc i rysetiau traddodiadol yn parhau. Ar ôl hynny rwyf wedi mewnforio prosesau a dulliau a ddysgwyd yn Japan i Gapel Nantyffin. Â’r sgiliau newydd hyn rwyf wedi datblygu rysetiau arloesol sy’n gynhenid i Nantyffin, drwy losgi cnu a chasglu’r mwg fel huddygl. Yna fe baratoir yr huddygl hwn i’w ddefnyddio fel cyfrwng printio.

Paentio Cnu: Ffilm gan Bevis Bowden Wedi’i saethu ym Mannau Brycheiniog, De Cymru, rhwng Mehefin a Rhagfyr 2018, mae’r ffilm yn dilyn yr artist Paul Emmanuel drwy’r cylchredau tymhorol a llafur bywyd ar fferm weithio. Mae’r ffilm yn canolbwyntio ar ei arfer sydd wedi’i fewnblannu yn y bryniau sydd o amgylch Capel Nantyffin.

www.paulemmanuel.co.uk