Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 5

Carped Blodau Hudol

Mehefin – Medi 2019

Mae’n barod!
Carped Blodau Hudolus Dewch i weld ein Carped Blodau Hudolus a gynhyrchwyd gyda help gan ysgolion cynradd lleol.

Drwy gydol tymor y gwanwyn fe wahoddwyd ysgolion cynradd yn Sir Ddinbych i ddod i archwilio ein harddangosfa o rygiau cyfoes Dan Eich Traed yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ac yna weithdai ymarferol gyda’r artistiaid lleol Jude Wood, Ben Davis, Ticky Lowe ac Emma Jayne Holmes. Wedi’u hysbrydoli gan arddangosfeydd yr oriel mae pob ysgol wedi creu ‘llain’ â phlanhigion, blodau, chwyn, pryfed a beth bynnag arall y gallech ddod o hyd iddo mewn gardd hud. Gan ddefnyddio tecstilau lliwgar a deunydd eildro mae pob un o’r disgyblion sy’n ymglymedig â’r prosiect wedi gwneud eu darnau eu hunain i’w hychwanegu at bob llain i greu’r carped mympwyol cydweithredol.

Y 10 ysgol a fu’n cymryd rhan oedd
Ysgol Pant Pastynog; Ysgol Carreg Emlyn; Ysgol Betws Gwerfil Goch; Ysgol Stryd y Rhos; Ysgol Pentrecelyn yn gweithio â’r artistiaid Jude Wood & Ben Davis Ysgol y Borthyn; Ysgol Bryn Clwyd; Ysgol Bro Elwern; Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd; Ysgol Bro Famau yn gweithio â’r artistiaid Ticky Lowe & Emma Jayne Holmes.

Fe ymgysylltodd y prosiect â 206 o ddisgyblion i gyd. Gobeithio y byddwch chi i gyd yn mwynhau!