Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1, 2 & 3

Cerfio gofod

12 Ionawr – 10 Mawrth 2013

Wedi ei churadu gan Amanda Game mae Cerfio gofod yn dwyn chwe o artistiaid a gwneuthurwyr ynghyd sy’n archwilio gofod deallusol a chorfforol trwy’r broses o gerfio: yr holl waith yn cael ei lywio gan weithio’n agos gyda’r deunyddiau, y gofodau, a lleoliadau daearyddol penodol.

Gary Breeze ffurfiau llythrennau
Warwick Freeman gemwaith
David Nash cerflunwaith
Jim Partridge & Liz Walmsley dodrefn
Guy Taplin adar wedi’u cerfio

CYHOEDDIADAU Cerfio Gofod

Mae Cerfio Gofod yn dwyn ynghyd chwech o artistiaid a gwneuthurwyr sy’n archwilio gofod deallusol a chorfforol drwy’r broses o gerfio. Cysylltir gwaith o draddodiad ffurfiol gwahanol – cerflunwaith, diodrefn; torri llythrennau a gemwaith – gan ymdeimlad o ddiwylliant dynol, gaill ei ail-lunio’n gyson gan berthynas I brosesau dynamig y byd naturiol. Gary Breeze, ffurfiau llythrennau Warwick Freeman, gemwaith Jim Partridge & Liz Walmsley, dodrefn David Nash, cerflunwaith Guy Taplin, adar wedi’u cerfio.

52 tudalen
Clawr meddal
Lliw llawn
223x222mm
ISBN 978-1-905865-51-2
Iaith: Saesneg neu Gymraeg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

£10.00