Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Charlotte Hodes

2 Chwefror – 31 Mawrth 2019

Yn dilyn Cymryd Te a gweithiau eraill

Mae gwaith serameg Charlotte Hodes wedi’i oleuo a’i ysbrydoli gan draddodiad llestri pob dydd y cartref a’r ffordd y daeth â chelfyddyd aruchel i mewn i gartrefi dosbarth canol a oedd yn ehangu. Mae ei defnydd o’r llestri ‘parod’ yn lleoli’r gwaith yn syth o fewn profiad cyfarwydd ac yn benodol yng ngofod benywaidd y gegin neu’r ystafell fwyta. Drwy gymryd y ffurfiau hyn fel platiau, powlenni, cwpanau a soseri fel rhai caniataol, gall eu trawsnewid drwy ei phrosesau clytwaith o dorri a haenu.

Agwedd gor-redol o’i gwaith yw cynrychioliad merched, a’r ffordd y maent yn weithredol ac yn oddefol hefyd, yn gwau deialog rhwng yr elfennau addurnol eraill ac yn datgelu is-destun tanseiliol mewn cyferbyniad i liw melys a chymhlethdod y delweddau. Mae wedi cludo’r pryderon hyn i doriadau papur cymhleth ar raddfa fawr yn ogystal â serameg, a hynny’n ddarnau sengl a gosodiadau coeth.