Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Cyflwyniad yr Oriel Adwerthu

Claudette Forbes

“Poor Cow” 9 Rhagfyr 2023 – 1 Mawrth 2024

“Poor Cow”, Casgliad o Wartheg Crochenwaith Castin Slip, Poteli Llefrith Darluniadol a Phosteri Eco-ymgyrchu

Mae gwaith Claudette yn tynnu ar ei phrofiad o fod yn blentyn i rieni o Jamaica ac o dyfu i fyny mewn ardal yng nghanol dinas Bryste. Mae’n creu celfyddyd geramig sy’n bryfoclyd, chwareus a gogleisiol. Mae’n ceisio rhoi dehongliadau heddiw ar brawf wrth gynhyrchu gwrthrychau cyffyrddadwy sy’n cynnwys math o harddwch ac sy’n cyfeirio at y gorffennol.

Cafodd y fuwch gyda’i choesau logo-M ei hysbrydoli gan ymweliad â’i thylwyth yn Jamaica lle agorodd y MacDonald’s cyntaf yno ym Montego Bay. Safai buwch ar ei phen ei hun mewn cae cyfagos. Gwnaeth y broses o greu’r casgliad hwn lywio ei datblygiad cysyniadol gan ei harwain hi i ystyried y modd rydym yn bwyta gwartheg ac effaith hynny ar yr amgylchedd.

Modelwyd sylfaen y fuwch-ar-ei-heistedd o dafod buwch go iawn a brynwyd oddi wrth gigydd lleol. I Claudette, sydd ei hun yn bwyta cig, roedd trafod tafod buwch er mwyn creu ei mowld yn brofiad gwrthun. Felly, mae’r fuwch hardd sy’n eistedd ar dafod hyll yn cynrychioli’r gwrth-ddweud yn ein dewisiadau bob dydd.

Addurnir y darnau gan ei darluniadau glas a gwyn – tro cyfoes yn y cynllun willow pattern glas a gwyn traddodiadol – sy’n portreadu golygfeydd a phobl Peckham lle mae hi’n byw yn ne Llundain.

Mae Claudette hefyd yn gerddor ac mae hi wedi cynhyrchu traciau sain i gyd-fynd â’r casgliad hwn. Gellir clywed y rhain ar ei gwefan: claudetteforbesceramics.com