Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Codi’r Bar

Codi’r Bar 2017

Haf 2017

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn falch o gyhoeddi fod ein rhaglen Codi’r Bar yn ôl ar gyfer 2017.

Beth ydi Codi’r Bar? Mae’r rhaglen Codi’r Bar wedi’i gynllunio ar gyfer disgyblion abl a dawnus Safon UG/U sy’n astudio celf a dylunio a / neu ddylunio a thechnoleg yn Sir Ddinbych.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd ychwanegol ar gyfer y rheiny sy’n dangos rhagoriaeth artistig er mwyn gallu cael mynediad at arfer artistig o lefel uchel, hyrwyddo ymgysylltiad ag ymarferwyr cyfoes a mynediad at ddulliau arbenigol mewn celfyddyd gymhwysol a dylunio – yn ychwanegol at y rheiny sydd ar gael mewn ysgolion.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig cymorth i bobl ifanc ddatblygu eu dealltwriaeth o’r ystod eang o yrfaoedd artistig a chyfleoedd addysg bellach drwy ein ‘Diwrnod Astudio Gyrfaoedd’ a lleoliadau ‘Profiad Gwaith’. Daw’r rhaglen i ben ag arddangosfa ddathliadol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun o’r gwaith a gynhyrchwyd gan y bobl ifanc yn ystod y flwyddyn.

Gwnaethpwyd y prospect hwn yn bosib gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

screen-shot-2016-09-15-at-12-25-20