Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 5

Codi’r Bar gyda Debbie Smyth

Gorffennaf – Hydref 2016

Arddangosfeydd Dangos a Dweud

Yn rhan o’r rhaglen Codi’r Bar eleni fe gynigiwyd cyfle i bobl ifanc dawnus sy’n astudio celf a dylunio lefel UG/U yn Sir Ddinbych weithio ochr-yn-ochr â’r artist tecstilau Debbie Smyth i greu gosodiad o edau ar raddfa fawr wedi’i ysbrydoli gan ardal Rhuthun.

Cynigiwyd y profiad i’r cyfranogwyr archwilio meysydd arlunio, celfyddyd tecstilau a chelfyddyd ofodol, yn ogystal ag ymwneud â’r broses greadigol lawn o’r darlun cychwynnol i blotio pinau i edafu’r ddelwedd.

Mae’r lleoliad profiad gwaith yn ychwanegiad newydd i’n rhaglen Codi’r Bar, sy’n cynnig profiad oriel ymarferol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr ifanc a allai ddymuno dilyn gyrfa yn y celfyddydau gweledol neu gymhwysol yn y dyfodol agos.

Bydd y gwaith a gynhyrchir yn ystod y lleoliadau pythefnos yn cael ei arddangos yn Stiwdio 5.

Screen Shot 2014-12-05 at 14.41.00