Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Penwythnos o Ddathlu!

Creu’r Cysylltiadau

Sadwrn 9 & Sul 10 Rhagfyr

Wrth i’n prosiect Creu’r Cysylltiadau 2017 dynnu tua’r terfyn rydyn ni am eich gwahodd i gyd i ddod i ddathlu â ni – i ymuno â’r gweithgareddau crefft llawn hwyl AM DDIM ar gyfer POB OED sy’n gysylltiedig â’r arddangosfeydd cyfredol a thema’r flwyddyn sef Serameg…

Creu’r Cysylltiadau ‘Digwyddiad Dathlu’
â Kirsti Hannah Brown
Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r arddangosfeydd cyfredol ‘Gwydr Gwisgadwy’ a ‘Nuno’ ymunwch â ni wrth i ni groesawu’r seramegydd Kirsti Hannah Brown yn ôl ar gyfer y penwythnos arbennig hwn o ddathlu ‘Creu’r Cysylltiadau’. Hefyd bydd pob un o’r cenhadon Creu’r Cysylltiadau (y rheiny ohonoch chi a gasglodd fathodyn tymor) yn cael cyfle i wneud eich bathodyn ‘dathlu’ unigryw eich hun i fynd adref efo chi.