Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Creu’r Cysylltiadau – Gweithgareddau HAF I BAWB!

Haf 2017

Yn rhan o’n rhaglen Gwneud Cysylltiadau – dros wyliau’r Haf mae gennym ni ystod o weithgareddau ar gyfer POB oed yn gwneud cysylltiadau ar draws pob agwedd ar yr hyn sydd gennym yn digwydd: seramegau a chlai; arddangosfeydd a blodau; galw heibio, gweithdai a dosbarthiadau meistr. Beth am ddod draw, ymuno â’r gwneuthurwyr am rywfaint o hwyl Crefft a Chymryd Rhan!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth