Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 4, 5 & 6

Creu’r Cysylltiadau:

Tymor 1 – Wedi'i daflu / Pwrpasol Ionawr – Ebrill

Croeso i’n prosiect newydd – Creu’r Cysylltiadau. Rydyn ni am i chi ymuno â ni ar daith Grefft sy’n dechrau â Serameg yn ystod 2017.

Yn graidd i’r prosiect mae’r synod o Greu’r Cysylltiadau rhwng gwahanol ardaloedd ein cwrt a’r gofodau gweithgaredd; a rhwng y cwrt a’r orielau / arddangosfeydd. Cyfle arall i chi ‘Gyfranogi’ ym mhopeth y byddwn yn ei wneud yma yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Yn ystod 2017 byddwn yn archwilio Serameg dros dri thymor gwahanol:-

Ionawr – Ebrill: Tymor 1: Wedi’i Daflu / Pwrpasol

Mai – Awst: Tymor 2: Ffigurol / Cerfluniol

Medi – Rhagfyr: Tymor 3: Wyneb / Addurniadol

Mae’r prosiect hwn yn bosib oherwydd cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.