Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gwybodaeth Ymweld

Croeso! Gweler ein canllawiau diweddaraf

O 11 Awst

Ein hamseroedd agor newydd fydd:
10am – 5.30pm dydd Mawrth – dydd Sul (ar gau ar ddydd Llun)

Mae croeso i chi ymweld â’r safle ar unrhyw adeg yn ystod ein horiau agor cyhoeddus fel y’u rhestrir uchod.

Mae’n bwysig deall fod y rheolau yng Nghymru fymryn yn wahanol.

• Mae’n dal i fod yn rhwymedigaeth gyfreithiol yng Nghymru i wisgo gorchudd wyneb ym mhob lle cyhoeddus dan do. Felly mae’n ofynnol i chi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn ymweld â ni (oni bai eich bod wedi eich eithrio), er mwyn eich diogelwch chi a diogelwch ein staff.

• Bydd staff y Ganolfan Grefft yn parhau i wisgo gorchudd wyneb (yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru)

• Rydyn ni’n gofyn i chi barhau i olchi eich dwylo wrth ddod i mewn gyda’r gel saniteiddio a ddarperir.

• Cadw Pellter Cymdeithasol – Helpwch ni i barhau i gadw pawb yn ddiogel drwy  gynnal pellter corfforol clir, pryd bynnag y bydd hynny’n bosib, oddi wrth gwsmeriaid a staff pan fyddwch chi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Mae ein drysau ar agor ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i’r Ganolfan.

Rydym wedi diweddaru ein Polisi Ymwelwyr yma

Mae’r Café R ar gau ar hyn o bryd – ond beth am ddilyn yr Helfa Gelf i dref hanesyddol Rhuthun, lle bydd cynigion bwyd a diod ar gael.