Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Cwsb

30 Medi – 19 Tachwedd 2017

Claire Curneen / Bryony Dalefield / Paul Emmanuel / Nigel Hurlstone / Christine Mills / Beth Elen Roberts / Seán Vicary

Cwsb: ar y ffin lle bydd celfyddyd a chrefft yn cyfarfod.

Mae Cwsb yn ystyried beth all weddu mewn gwahanol leoedd a golygu gwahanol bethau. Mae’n archwilio syniadau a defnyddiau ar y ffin lle bydd celfyddyd yn cyffwrdd â chrefft neu grefft yn cyffwrdd â chelfyddyd. Mae yna ffiniau sy’n ymylon a lleoedd lle bydd pethau diddorol yn digwydd, a ffiniau sy’n gwahanu; mae yna hefyd ffiniau sy’n derfynau sy’n aros i gael eu croesi. Fel y gwelon ni dros ganrifoedd lawer gall ffiniau symud, ac fel geiriau sy’n trawsnewid, gall ystyron newid.

Mae Cwsb yn edrych ar waith saith o wneuthurwyr Cymreig lle bydd gwneud, crefft a chysyniad yn cymysgu.