Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Dail Behennah

18 Ebrill – 5 Gorffennaf 2015

Dail Behennah: Gwaith Maes – gwaith newydd mewn helyg a deunyddiau eraill

GWAITH MAES e. Gwaith ymarferol gaiff ei wneud gan ymchwilydd yn yr amgylchedd naturiol, yn hytrach nag mewn labordy neu swyddfa. Geiriadur Rhydychen.

Mae’r arddangosfa hon am 3 taith: Mae’r gyntaf yn daith emosiynol, y broses o adael lle arbennig; Mae’r ail yn daith ffeithiol, yn dogfennu teithiau cerdded a wnaed gan Dail a’i gŵr yn ardal eu cartref; A’r trydydd yn daith greadigol i ddod o hyd i ddeunyddiau a phrosesau newydd.

CYHOEDDIADAU Dail Behennah Gwaith Maes

Mae’r cyhoeddiad syfrdanol hwn yn catalogio corff gwaith newydd Dail Behennah Gwaith Maes sy’n dogfennu tair taith: yn gyntaf y broses o adael lle arbennig; yn ail yn dogfennu llwybrau cerdded yno; ac yn drydydd y daith greadigol o ddod o hyd i ddefnyddiau a phrosesau newydd.

48 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 230x220mm
ISBN: 978-1-905865-71-0
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rcccentre.org.uk

£12.00