Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Daniel Boyle

Cyfres Porthol Serameg 20 Tachwedd –

…………….

Cyfres newydd o waith crefft mewn ffocws gan wneuthurwyr serameg Cymreig
Curadur y gyfres: Wendy Lawrence

…………….

“Mae fy ngwaith i, gan fwyaf, yn cynnwys ffurfiau olwyn a daflwyd – syml a swyddogaethol, weithiau o adeilad slab neu wedi’u llunio a’u cydosod, siapiau wedi’u datblygu i gyfuno â’m dulliau gwydro i. Gan ddefnyddio crochenwaith wedi’i wydro â halen a llwch byddaf yn archwilio prosesau tanion anghonfensiynol, yn arbrofi ac yn datblygu fy nghyfuniad i o odynau sydd wedi’u hadeiladu’n bwrpasol a rhai wedi’u hailgylchu. Ar hyn o bryd rwy’n tanio odyn trydan Cromaterie y 1970au sydd wedi’i addasu’n radical, yn awr â nwy, yn gwthio ffiniau gwydredd halen diwydiannol traddodiadol i gyfoethogi fy mhotiau i. Fe gymhwysir slips llachar a gwydreddau llwch mewn haenau lluosog i annog y broses o danio i adael eu marc ar y llestr. Yn ystod y broses danio bydd gweadeddau a symudiad yn digwydd o fewn y gwydredd hylifol, yn cynhyrchu gwydreddau pluog gweadeddol llifol cymhleth i gael eu harchwilio y tu hwnt i’w harwyneb. Bydd pob taniad ag elfen o anrhagweladwyedd wrth i ffiniau’r defnyddiau gael eu gwthio i’w heithaf, caiff y rhai eilradd eu minimeiddio ond fe’u derbynnir o fewn y broses hon – gydag agoriad pob odyn fe gaiff pob llwyddiant ei wrthbwyso â’r methiant achlysurol.

Wrth arddangos yn eang ledled y DU ac Ewrop, byddaf yn mynd i lawer o sioeau, digwyddiadau a symposia serameg lle byddaf yn mwynhau bod yn rhan o gymuned ryngwladol o grochenwyr. Byddaf hefyd yn gwasanaethu fel cyfarwyddwr yr Ŵyl Serameg Ryngwladol, a gynhelir bob dwy flynedd yn Aberystwyth. Mae prosiectau diweddar wedi cynnwys cwblhau dau gomisiwn serameg pensaernïol yn gwneud ffasgia siop o wydredd halen a thu mewn ar gyfer bwyty yn Fulham – cynhyrchu dehongliad modern ar gysylltiad hanesyddol yr ardal â gwydredd halen.

Fe raddiais i o gwrs Serameg Stiwdio Harrow yn 1991 ac yna cefais ofod gweithio wedi’i rannu yn stiwdios ‘Balls Pond’ Kate Malone yn Llundain cyn dychwelyd i weithio fel technegydd a rheolwr stiwdio ar gwrs seramegau Harrow. Yn 1997 fe symudais i Orllewin Cymru i sefydlu stiwdio ar dyddyn lle’r wyf wedi parhau i ddatblygu fy ngwaith a’m taniadau am y tair blynedd ar hugain diwethaf.”

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu