Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Darluniadu Serameg

28 Medi – 1 Rhagfyr 2013

Daw serameg wnaed â llaw a darlunio cyfoes, dwy ddisgyblaeth hollol ar wahân at ei gilydd yma. Gydag arwynebau yn cynnwys delweddau, sydd heb o reidrwydd fod yn rhai addurniadol, mae gwrthrychau cyfarwydd o’u defnydd bob dydd yn mynd i’r afael â chysyniadau a themâu uchelgeisiol, gan ddarparu arenâu ar gyfer portread, mynegiant, coffâd a sylwebaeth wleidyddol.

Mae’r swyddogaethau naratif eilradd hyn ar gyfer serameg wedi hen sefydlu yn hanes y cyfrwng, ond mae rhyddid newydd, eclectig yn y defnydd o ddelweddau yn mynd a nhw i fannau mwy heriol. Mae cynsail yn ychwanegu at ein parodrwydd i’w darllen yn y modd hwn, ac efallai bod y negeseuon gyflwynir fel hyn yn fwy pwerus oherwydd y modd byddant yn ymdreiddio i’n hymwybyddiaaeth trwy gyfrwng y gwrthrych bob dydd, ar jygiau, platiau a theils. Gall gweithiau weithredu fel testun sgwrs, yn ysgogi trafodaeth sydd tu hwnt i’r themâu a’r delweddau penodol sydd arnynt; maent yn fannau cychwyn, yn gyfoethog o ran deunydd a syniadau.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith gan Lowri Davies, Amy Jayne Hughes, Katy Jennings, Sun Ae Kim, Hanne Mannheimer, Emilie Taylor, Sophie Wiltshire, Daniel Wright, Suet Yi.