Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gofodau Prosiect Cwrt A a B

Dave Roberts

Ar Wal 11 Awst – 5 Medi 2021

………………………

Cyfres newydd o gelfyddyd gain wedi’i saernïo
gan artistiaid Gogledd Cymru

Curadur y gyfres: Jonathan Le Vay

………………………

Artist pastelau hunanddysgedig yw Dave Roberts sy’n arbenigo mewn arlunio tirwedd Gogledd Cymru. Fe’i ganwyd yn Aberystwyth ac mae’n byw yn awr yng Nghaerwys, Sir y Fflint. Daeth yn artist proffesiynol llawn-amser yn 2018.

Mae ei waith yn antithesis o’r ffordd y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn dychmygu beth yw paentiad pastel; mae’n fanwl, yn fyw ac yn llawn o gyferbyniadau dwfn. Bydd sylwebyddion yn mwynhau priodweddau ffotorealistig rhai darnau.

Deuir o hyd i Dave yn y mynyddoedd yn aml, gyda’r wawr neu yn y cyfnos gan mai dyma’r amseroedd gorau i gipio’r ennyd honno ‘rhwng’ dydd a nos pan fydd y golau’n creu’r ddrama sy’n agwedd mor bwysig ar ei baentiadau. Fel yr esbonia Dave, prin yw’r profiadau sydd mor nefolaidd neu elfennol â bod ar eich pen eich hun yn y mynyddoedd yn y cyfnos.

Pastelau yw cyfrwng dewisol Dave oherwydd eu huniongyrchedd. Nid oes unrhyw reolau i’w dilyn a dim cymysgu ymlaen llaw nac aros i baentiau sychu. Golyga hyn nad oes yna unrhyw ataliad ar y broses greadigol.

daverobertsartist.com

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu.