Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

David Jones

6 Chwefror – 17 Ebrill 2016

Angylion ar Lein Ddillad

Dewch i fyd dychymyg David Jones, wedi’i saernïo’n hardd a’i liwio’n llachar. Mae angylion yn hongian ar lein ddillad, Zigzags yw ‘cymeriadau a lleoedd sy’n chwilio am stori’ ac mae pysgod hedegog â phennau dynol. Mae dyfeisiadau rhyfedd fel mewn breuddwyd yn cystadlu yn y Whacky Races Revisited. Wnaiff y Cyclist Powered by a Tiger guro’r Flying Shed neu The Husband and Wife in Bed?

Mae yna brintiau, cerfluniau a gosodiadau i’w harchwilio ac mae croeso i chi droi tudalennau ei lyfrau brasluniau rhyfeddol sy’n dogfennu ei deithiau ac yn dangos syniadau ar gyfer ei waith celf.

Mae arddangosfa David Jones yn cynrychioli bywyd o sylwi ar fanylion a rhythm bywyd a’r miwsig y mae’n ei fwynhau – mae’n chwarae sacsoffon soprano. Does dim ffiniau i fympwy ei ddychymyg.

CYHOEDDIADAU David Jones

Angylion ar Lein Ddillad

Mae’r syniadau a’r delweddau sy’n ysbrydoli gwaith David Jones â’u tarddiad yn ei blentyndod ac mae wedi cadw’r synnwyr hwnnw o fywiogrwydd gydol ei fywyd. Mae’r cyhoeddiad hardd hwn yn dangos amrywiaeth rhyfeddol dawn David – o ddylunio graffeg, i gerfluniaeth, gosodiadau a digyfryngedd ei lu o lyfrau brasluniau.

24 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 230x230mm
ISBN: 978-1-905865-80-2
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£7.50